Giảm phí bảo hiểm y tế từ tháng 3 đến tháng 5

912

 

Vào ngày 10 tháng 4, Bộ Y tế và Phúc lợi Hàn Quốc tuyên bố sẽ giảm phí bảo hiểm y tế 30~50% từ tháng 3 đến tháng 5 cho những người đăng ký bảo hiểm, áp dụng cho người dân thuộc nhóm 50% thu nhập thấp nhất  ở các khu vực thảm họa đặc biệt và người dân  thuộc nhóm 40% thu nhập thấp nhất ở khu vực còn lại.

Số tiền giảm phí bảo hiểm y tế đối với khoản đã thanh toán trước vào tháng 3 sẽ được hỗ trợ hồi tố trong tháng 4.

Người dân trong nhóm 50% thu nhập thấp nhất của khu vực thảm họa đặc biệt sẽ được giảm 50% phí bảo hiểm y tế, 20% người trong nhóm thu nhập thấp nhất của tất cả các khu vực khác sẽ được giảm 50% phí bảo hiểm y tế, những người thuộc nhóm 20~40%  thu nhập thấp sẽ  được giảm 30% phí bảo hiểm y tế.

Những người đủ điều kiện sẽ được Cơ quan Bảo hiểm Y tế Quốc gia Hàn Quốc lựa chọn dựa trên phí bảo hiểm y tế của tháng đó chứ không cấn bất kỳ quy trình nộp đơn riêng biệt nào.

<3월부터 5월까지 건강보험료 경감>

4월 10일, 보건복지부는 3월부터 5월까지 특별재난지역은 하위 50%, 그 외 전국 모든 지역은 하위 40%에 해당하는 가입자의 건강보험료를 30~50% 경감한다고 밝혔다.

이미 납부한 3월 건강보험료의 경감액은 4월에 소급하여 지원받게 된다. 

특별재난지역 하위 50%는 건강보험료의 50%를 경감받으며, 그 외 모든 지역은 하위 20%까지는 건강보험료의 50%, 하위 20% 초과부터 40% 대상자는 건강보험료의 30%를 경감받게 된다.

대상자는 별도의 신청 절차 없이 해당 월의 건강보험료를 기준으로 국민건강보험공단에서 선정한다.

답글 남기기

아래 항목을 채우거나 오른쪽 아이콘 중 하나를 클릭하여 로그 인 하세요:

WordPress.com 로고

WordPress.com의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Google photo

Google의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Twitter 사진

Twitter의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Facebook 사진

Facebook의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

%s에 연결하는 중