រហូតដល់ខែមិថុនាកាតប្រាក់ដែលប្រើនៅហាងអាជីវកម្មរកគ្រោះដោយកូរូណា១៩នឹងត្រូវកាត់ដល់៨០%

money-256319_1280

គិតត្រឹមខែមិថុនាឆ្នាំនេះ ការកាត់ប្រាក់ចំណូលនៃការប្រើប្រាស់កាតប្រាក់ និងកាតឥណទានរបស់ជនរងគ្រោះមេរោគកូរូណា១៩នៅតាមអាហារដ្ឋាន ផ្ទះសំណាក់ និង កន្លែងទេសចរណ៍នឹងកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងរហូតដល់៨០% ។

នៅថ្ងៃទី៨ ខែមេសា រដ្ឋាភិបាលកូរ៉េបានប្រកាសនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំសេដ្ឋកិច្ចគ្រាអាសន្នលើកទី៤ ថាវិធានការបន្ថែមក្នុងប្រទេសសម្រាប់ខ្លឹមសារបែបនេះត្រូវបានកណត់ជាក់លាក់ហើយ។

មុននោះនៅខែមិថុនារដ្ឋាភិបាលបានបង្កើនអត្រាកាត់ប្រាក់ចំណូលទ្វេដងនៃការប្រើប្រាស់កាតឥណទានរបស់បុគ្គលិកក្រុមហ៊ុនរហូតដល់៣០% និងចំនួនកាតប្រាក់ និងវិក័យប័ត្រប្រាក់សុទ្ធនិមួយ៦០% ។

오는 6월까지 음식·숙박업과 관광업 등 코로나19 피해업종에서 쓴 체크·신용카드 사용액 소득공제율이 80%로 대폭 상향 조정된다. 

4월 8일, 한국 정부는 4차 비상경제회의에서 이런 내용의 내수 보완 방안을 확정했다고 밝혔다.

앞서 정부는 6월까지 직장인의 신용카드 사용액 소득공제율을 30%로, 체크카드와 현금영수증 사용액은 60%로 각각 두 배씩 올렸다.

답글 남기기

아래 항목을 채우거나 오른쪽 아이콘 중 하나를 클릭하여 로그 인 하세요:

WordPress.com 로고

WordPress.com의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Google photo

Google의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Twitter 사진

Twitter의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Facebook 사진

Facebook의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

%s에 연결하는 중