ការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនីតិកាលទី២១ ថ្ងៃទី ១៥ ខែមេសា

7654

ការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនីតិកាលទី២១ កំពុងប្រព្រឹត្តទៅ។

តាមរយៈការបោះឆ្នោតនេះអាសនៈចំនួន២៥៣ នៅស្រុក និង ៤៧អាសនៈដែលតំណាងសមាមាត្រនឹងត្រូវបានជ្រើសរើស។

ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងរាស្រ្ដ និងប្រកាសសន្លឹកនៅថ្ងៃទី១៥ ខេមេសានឹងដំណើរបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតនៅក្រៅប្រទេសចាប់ពីថ្ងៃទីទី១ ~ ទី៦ ការបោះឆ្នោតសម្រាប់នាវិកចាប់ពីថ្ងៃទី៧ ~ទី ១០ និង ការបោះឆ្នោតមុនថ្ងៃថ្ងៃទី ១០ ~ទី ១១ ។

제21대 국회의원 선거가 진행되고 있다. 

이번 선거를 통해 지역구 253석, 비례대표 47석의 국회의원을 선출하게 된다. 

1일~6일 재외투표, 7일~10일 선상투표, 10일~11일 사전투표를 거쳐 4월 15일 선거 투표와 개표가 진행된다. 

선거일인 4월 15일은 법정공휴일이다. 

답글 남기기

아래 항목을 채우거나 오른쪽 아이콘 중 하나를 클릭하여 로그 인 하세요:

WordPress.com 로고

WordPress.com의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Google photo

Google의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Twitter 사진

Twitter의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Facebook 사진

Facebook의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

%s에 연결하는 중