Khai giảng lần lượt từng khối lớp vào ngày 9-16-20 tháng 4 

_upload_mwEditor_202004_1585729893647_20200401173133

Do ảnh hưởng của virus Covid- 19, các trường tiểu học, trung học cơ sở và phổ thông trung học đã bắt đầu năm học mới theo phương thức ‘khai giảng trực tuyến’.

Vào ngày 31 tháng 3, Bộ Giáo dục Hàn Quốc công bố kế hoạch khai giảng học kỳ mới trên co sở bắt đầu các lớp học từ xa theo tuần tự vào ngày 9, 16 và 20 tháng 4.

Ngày 9 tháng 4, khối năm 3 (lớp 12) của cấp phổ thông trung học, khối năm 3 (lớp 9) của cấp trường trung học cơ sở khai giảng.

Ngày 16 tháng 4, khối năm 1-2 (lớp 7-8) cấp trung học cơ sở, khối năm 4~6 cấp tiểu học khai giảng trực tuyến.

Ngày 20 tháng 4, học sinh tiểu học lớp 1 đến lớp 3 bắt đầu khai giảng trực tuyến.

Trường mẫu giáo quyết định hoãn thời gian khai giảng vô thời hạn và cung cấp dịch vụ chăm sóc khẩn cấp cho đến khi có thể mở của hoạt động trường trở lại.

<4월 9·16·20일 학년별 순차 개학>

코로나19 여파로 초·중·고 각급 학교는 ‘온라인 개학’으로 새 학년을 시작하게 됐다. 

3월 31일 교육부는 4월 9일, 16일, 20일 순차적으로 원격수업 시작을 기본으로 한 신학기 개학 방안을 발표했다. 

4월 9일, 고등학교 3학년, 중학교 3학년 온라인 개학.

4월 16일, 고 1∼2학년, 중 1∼2학년, 초등학교 4∼6학년 온라인 개학.

4월 20일, 초등학교 1∼3학년 온라인 개학. 

유치원은 등원 개학이 가능할 때까지 휴업을 무기한 연장하고 긴급돌봄을 제공하기로 했다.

답글 남기기

아래 항목을 채우거나 오른쪽 아이콘 중 하나를 클릭하여 로그 인 하세요:

WordPress.com 로고

WordPress.com의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Google photo

Google의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Twitter 사진

Twitter의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Facebook 사진

Facebook의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

%s에 연결하는 중