អនុញ្ញាតិការងារតាមរដូវបណ្ដោះអាសន្នសម្រាប់វិសារទស្សនកិច្ចរយៈពេលខ្លី

cereal-1866559_1280

ដោយមានការព្រួយបារម្ភអំពីកង្វះកម្លាំងពលកម្មក្នុងរដូវដាំដុះដោយសារមេរោគកូរ៉ូណា១៩ រដ្ឋាភិបាលកូរ៉េបានសំរេចចិត្តអនុញ្ញាតឱ្យធ្វើការតាមរដូវជាបណ្តោះអាសន្ននៅក្នុងវិស័យកសិកម្មសម្រាប់ជនបរទេសដែលស្នាក់នៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េតាមទិដ្ឋាការមកស្នាក់នៅរួមគ្នា (F-1) ។

កាលពីថ្ងៃទី២៩ ខែមីនាក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ បសុសត្វ និចចំណីអាហារ បានប្រកាសនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានថាខ្លួននឹងជំរុញការអនុញ្ញាតិការងារតាមរដូវជាបណ្តោះអាសន្នក្នុងចំណោមពលករបរទេសដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េ ប្រភេទ(F-1) និងកម្មករនៅក្នុងប្រព័ន្ធអនុញ្ញាតិការងារ (E-9) ។

ជនបរទេសដែលមានទិដ្ឋាការមកស្នាក់នៅរួមគ្នា (F-1) អាចដាក់ពាក្យសុំការងារតាមរដូវ តាមរយៈទូរសារ(fax) ឬអ៊ីមែល ទៅក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ បសុសត្វ និចចំណីអាហារ(www.returnfarm.com) ចាប់ពីថ្ងៃទី៣០ ខែមីនា ដល់ថ្ងៃទី១៩ ខែមិថុនា។

ក្នុងចំណោមពលករ ពលការិនីនៃប្រព័ន្ធអនុញ្ញាតិការងារ (E-9) ដែលចង់ផ្លាស់ប្តូរកន្លែងធ្វើការរបស់ពួកគេបន្ទាប់ពីបានចូលធ្វើការ ក្រសួងការងារមានគម្រោងជួយផ្ដល់សេវាស្វែងរកការងារក្រោមរយៈពេល១ឆ្នាំ។

코로나19로 농번기 일손 부족이 우려되자 한국 정부가 방문동거(F-1) 비자로 국내에 체류 중인 외국인에 대해 농업 분야에서 한시적 계절근로를 허용하기로 했다.

3월 29일 농림축산식품부는 보도자료를 통해 방문동거(F-1) 외국인, 고용허가제(E-9) 근로자 중 사업장 변경 대기자 대상으로 한시적 계절근로 허용을 추진하겠다고 밝혔다. 

방문동거(F-1) 외국인은 3월 30일부터 6월 19일까지 농식품부 귀농귀촌종합센터(www.returnfarm.com)에 팩스 또는 이메일 등으로 신청하면 계절근로가 가능하다. 

고용허가제(E-9) 근로자 중 취업 후 사업장 변경을 희망하는 근로자는 고용노동부가 1년 미만의 고용을 적극 알선할 계획이다. 

 

답글 남기기

아래 항목을 채우거나 오른쪽 아이콘 중 하나를 클릭하여 로그 인 하세요:

WordPress.com 로고

WordPress.com의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Google photo

Google의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Twitter 사진

Twitter의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Facebook 사진

Facebook의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

%s에 연결하는 중