សាលាក្រុងសេអ៊ូលផ្ដល់តម្រងម៉ាស់ដល់ជនអន្ដោប្រវេសន៍

444

នៅថ្ងៃទី៣១ ខែមីនារដ្ឋាភិបាលក្រុងសេអ៊ូលបានប្រកាសថាខ្លួននឹងផ្តល់តម្រងម៉ាសចំនួន ១០០,០០០ ដល់និស្សិតបរទេសដែលពិបាកទិញម៉ាសសាធារណៈប្រើប្រាស់ និង ជនចំណាកស្រុកដែលមិនមានធានារ៉ាប់រងសុខភាព។

ដោយសារការអនុវត្តប្រព័ន្ធម៉ាសសាធារណៈមួយប្រអប់៥ម៉ាស់ មានភាពលំបាកសម្រាប់និស្សិតបរទេស និង ជនចំណាកស្រុកក្នុងការទិញម៉ាស់។

រដ្ឋាភិបាលក្រុងសេអ៊ូលបានចែកតម្រងម៉ាស់ការពារដល់សាកលវិទ្យាល័យចំនួន៤០សាកលវិទ្យាល័យ និង កន្លែងគាំទ្របរទេសនៅទីក្រុងសេអ៊ូលសម្រាប់និស្សិតបរទេស និងជនចំណាកស្រុក។

និស្សិតបរទេស អាចទទួលតម្រងម៉ាស់ និង ម៉ាសសម្រាប់ដូរតម្រងជំនួសចំនួន៥ តាមរយៈសាកលវិទ្យាល័យរបស់ពួកគេ ហើយពលករចំណាកស្រុកអាចទទួលបានតាមរយៈមជ្ឈមណ្ឌលសេអ៊ូលសាកល មជ្ឈមណ្ឌលសកលនៃភាគនិរតីនិងមជ្ឈមណ្ឌលពលករបរទេសចំនួន៦ ។

3월 31일, 서울시가 공적마스크를 구하기 어려운 유학생과 건강보험 미 가입 이주민에게 필터 교체형 마스크 10만장을 지원한다고 밝혔다. 

공적마스크 5부제 시행 등으로 유학생과 이주민의 마스크 구입이 현실적으로 어려운 실정이다. 

서울시는 유학생과 이주민을 위해 서울소재 40개 대학과 외국인 지원시설에 필터교체형 마스크를 배부했다.

유학생들은 소속 대학을 통해 필터교체형 마스크와 교체형 필터 5매를 받을 수 있으며, 이주노동자 등은 서울글로벌센터, 서남권글로벌센터 및 6개 외국인노동자센터를 통해서 받을 수 있다.

 

답글 남기기

아래 항목을 채우거나 오른쪽 아이콘 중 하나를 클릭하여 로그 인 하세요:

WordPress.com 로고

WordPress.com의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Google photo

Google의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Twitter 사진

Twitter의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Facebook 사진

Facebook의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

%s에 연결하는 중