រហូតដល់ខែមេសាថ្ងៃទី៥ គឺជារយៈពេលពង្រឹងការដាក់ចម្ងាយពីគ្នាសម្រាប់សង្គម

_upload_mwEditor_202003_1585038041981_20200324172041

រដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងត្បូងបានប្រកាសថាខ្លួននឹងកំណត់រយៈពេល ១៥ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទី ២២ ខែមីនា ដល់ថ្ងៃទី៥ ខែមេសាជារយៈពេលពង្រឹងសម្រាប់ចម្ងាយពីគ្នាសម្រាប់សង្គម ហើយក៏មានវិធានការដាក់កម្រិតលើប្រតិបត្តិការឧបករណ៍ត្រួតពិនិត្យកន្លែងឧស្សាហកម្មមួយចំនួនរួមទាំងកន្លែងសាសនាដែលមានហានិភ័យខ្ពស់ក្នុងការឆ្លង។

រដ្ឋាភិបាលបានណែនាំឱ្យពន្យាពេល ឬលុបចោលការជួបជុំបរិភោគអាហារនិង កម្មវិធីផ្សេងៗតាមដែលអាចធ្វើទៅបាន ហើយត្រូវជៀសវាងការចេញទៅក្រៅ ប្រសិនបើមិនមែនជាការទិញរបស់ចាំបាច់ប្រចាំថ្ងៃ ទៅកន្លែងពិនិត្យជំងឺ ឬក៏ទៅមកពីកន្លែងការងារ។ ហើយក៏បានលើកទឹកចិត្តដល់ក្រុមហ៊ុនឱ្យមានការចូលរួម“ការអនវត្តន៍អោយនៅផ្ទះ ប្រសិនបើឈឺ ឬអោយទៅផ្ទះនៅពេលមានអាការៈឈឺ” ។

ក្នុងកំឡុងពេលពង្រឹង រាល់ទីកន្លែងប្រើប្រាស់ច្រើនដូចជា បណ្ណាល័យ សារមន្ទីរ និងសាលវិចិត្រសិល្បៈ ក្រោមរដ្ឋាភិបាលត្រូវបានផ្អាក។

한국 정부는 3월 22일부터 4월 5일까지 15일 동안을 사회적 거리 두기 강화기간으로 설정하고 감염 위험이 높은 종교시설을 비롯한 일부 시설과 업종의 운영을 제한하는 조치를 함께 실시할 것을 발표했다. 

정부는 모임이나 외식, 행사 등은 가급적 연기하거나 취소하고, 생필품 구매, 의료기관 방문, 출퇴근이 아니면 외출을 자제해줄 것을 당부했다. 기업에서도 ‘아프면 집에 있기, 아파하면 집에 보내기’ 참여를 독려했다. 

 

강화기간 동안 정부 산하의 도서관, 박물관, 미술관 등 다중이용시설 등은 모두 운영을 중지한다. 

 

답글 남기기

아래 항목을 채우거나 오른쪽 아이콘 중 하나를 클릭하여 로그 인 하세요:

WordPress.com 로고

WordPress.com의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Google photo

Google의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Twitter 사진

Twitter의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Facebook 사진

Facebook의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

%s에 연결하는 중