មិនអាចផ្ញើម៉ាសតាមប្រៃសណីយ៍ទៅបរទេសបានទេ

world-4292933_1280

ជាមួយនឹងការរីករាលដាលទូទាំងពិភពលោកនៃមេរោគកូរ៉ូណា១៩ ជនអន្ដោប្រវេសន៍ទាំងអស់ដែលចង់ផ្ញើម៉ាសដល់ក្រុមគ្រួសារ និងអ្នកស្គាល់គ្នានៅប្រទេសកំណើតគួរតែប្រុងប្រយ័ត្ន។

រដ្ឋាភិបាលកូរ៉េបានហាមឃាត់ការនាំចេញផលិតផលសុខភាព និងម៉ាសប្រើប្រាស់សម្រាប់វះកាត់សម្រាបន់នាំចេញឬផ្ញើតាមប្រៃសណីយ៍ទៅក្រៅប្រទេសចាប់ពីថ្ងៃទី៦ ខែមីនា។

ភ្ញៀវដែលធ្វើដំណើរតាមយន្ដហោះត្រឡប់ទៅប្រទេសកំណើតវិញចំនួនម៉ាសដែលអាចយកតាមខ្លួនដោយផ្ទាល់គឺមានចំនួនត្រឹមតែ៣០ម៉ាសប៉ុណ្ណោះ។ មិនអាចដាក់ម៉ាសនៅក្នុងវ៉ាលីយកទៅបានទេ ត្រូវយកតាមខ្លួនហើយជិះយន្ដហោះ។

គិតត្រឹមថ្ងៃទី២៤ ខែមីនា សម្រាន់ជនជាតិកូរ៉េ ត្រូវបានអនុវត្តច្បាប់លើកលែងអាចអោយផ្ញើម៉ាសបាន៨ក្នុងមួយខែទៅអោយគ្រួសារមានសញ្ជាតិកូរ៉េដែលរស់នៅក្រៅប្រទេស។

ចំពោះផលិតផលម៉ាសសុខភាពដែលមិនស្ថិតក្រោមច្បាប់ឱសថសាស្រ្ដ ត្រូវរាយការណ៍នូវឈ្មោះផលិតផល ចំនួនអោយបានត្រូវត្រឹមទើបអាចផ្ញើតាមប៉ុស្ដិ៍ប្រៃសណីយបាន។

ប៉ុន្ដែទោះយ៉ាងណាក៏ដោយ គួរតែយកចិត្តទុកដាក់ជាពិសេស ដោយសារតែការរាតត្បាតរបស់មេរោគកូរ៉ណា១៩ ក្រោយពេលជើងហោះហើរត្រូវបានផ្អាក ជាក់ស្ដែងមានកន្លែងជាច្រើនការផ្ញើរបស់តាមប្រៃសណីយ៍ត្រូវបានផ្អាក់ ឬត្រូវពន្យារពេលយូរទម្រាំអាចទទួលយករបស់បាន។

코로나19의 전세계적 확산으로 본국의 가족이나 지인들에게 마스크 등을 보내려는 이주민은 주의해야 한다.

한국 정부는 지난 3월 6일부터 보건용 및 수술용 마스크의 해외수출 및 우편물 해외발송을 전면 금지하고 있다. 

본국으로 돌아가는 등 비행기를 타는 승객이 직접 갖고 나갈 수 있는 마스크 개수도 최대 30개로 제한된다. 캐리어에 담아 수하물로 부칠 수 없고 직접 가지고 비행기를 타야 한다.

3월 24일부터 한국인은 해외에 거주하는 한국 국적의 가족에게 월 8매까지 마스크를 보낼 수 있도록 예외 규정을 적용하고 있다. 

약사법에 따른 보건용 마스크에 해당되지 않는 제품은 품명, 수량 등을 정확히 기재하여 우편물 발송이 가능하다. 

단, 코로나19 여파로 항공편이 끊기면서 국제우편 접수가 사실상 중단되거나 수령까지 시간이 지연되는 곳이 많아 각별히 유의해야 한다.

 

답글 남기기

아래 항목을 채우거나 오른쪽 아이콘 중 하나를 클릭하여 로그 인 하세요:

WordPress.com 로고

WordPress.com의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Google photo

Google의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Twitter 사진

Twitter의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Facebook 사진

Facebook의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

%s에 연결하는 중