ត្រូវប្រុងប្រយ័ត្ននឹងសកម្មភាពខាងក្រៅក្នុងរយៈពេលកូរ៉ូណា១៩

folk-festival-3692589_1280

នៅថ្ងៃទី២៣ ខែមីនា ទីស្នាក់ការកណ្តាលផ្នែកវិធានការទប់ស្កាត់បានប្រកាសថា មនុស្ស ៤នាក់ក្នុងចំណោម៥នាក់ដែលបានចេញទៅដើរលេងនៅភូមិសាន់សួយូ ក្នុងខ័ណ្ឌហ្គូរីយ ក្នុងខេត្តចុនណាំនៅថ្ងៃទី១៨ មានលក្ខណៈវិជ្ជមានសម្រាប់ការតេស្តកូរ៉ូណា១៩។

ទោះជានៅខាងក្រៅគឺជាបរិយាកាសមិនសូវគ្រោះថ្នាក់សម្រាប់កូរ៉ូណា១៩ ជាងនៅក្នុងផ្ទះក៏ដោយ ប៉ុន្តែត្រូវជៀសវាងពីទិកន្លែងមានហ្វូងមនុស្សច្រើន។ទោះបីជាពាក់ម៉ាសហើយមានការប្រុងប្រយ័ត្នក៏ដោយ វាពិតជាមិនងាយស្រួលទេ ដែលត្រូវនៅចំងាយជាង២ម៉ែត្រ ពីអ្នកដទៃ ហើយក៏ត្រូវយកម៉ាស់ចេញពីមុខនៅពេលបរិភោគអាហារ។ហើយវាក៏មានហានិភ័យនៃការឆ្លងមេរោគ នៅក្នុងបន្ទប់ទឹកដែលមនុស្សជាច្រើនប្រើរួមផងដែរ។

រដ្ឋាភិបាលក្នុងតំបន់បានលុបចោលនូវពិធីបុណ្យផ្ការដូវផ្ការីកដែលទាក់ទាញមនុស្សជាច្រើន និងគ្រប់គ្រងកន្លែងពាក់ព័ន្ធទាំងនោះ ដើម្បីរារាំងការហូរចូលរបស់មកពីខាងក្រៅ។

3월 23일 중앙방역대책본부는 지난 18일 전남 구례군 산수유마을로 나들이를 다녀온 일행 5명 중 4명이 코로나19 검사에서 양성 판정을 받았다고 밝혔다. 

야외는 실내보다는 코로나19에 덜 위험한 환경이지만 사람이 많이 모이는 곳은 피해야 한다. 마스크를 쓰고 조심한다고 해도 다른 사람과 2m 이상 떨어져 있기는 현실적으로 쉽지 않고, 음식물을 취식할 때는 마스크를 내려야 한다. 여럿이 쓰는 화장실 등에서의 감염위험도 있다.

각 지역자치단체들은 사람들이 많이 모이는 봄꽃축제를 취소하고 관련 장소를 통제해 외부인의 유입을 차단하고 있다. 

 

답글 남기기

아래 항목을 채우거나 오른쪽 아이콘 중 하나를 클릭하여 로그 인 하세요:

WordPress.com 로고

WordPress.com의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Google photo

Google의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Twitter 사진

Twitter의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Facebook 사진

Facebook의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

%s에 연결하는 중