Гёнги аймгийн гамшгийн үеийн мөнгөн тусламжнаас гэрлэлтийн цагаач эмэгтэйчүүд болон байнгын оршин суугч гадаад иргэд орхигджээ.

Гэрлэлтийн цагаач эмэгтэйчүүд болон байнгын оршин суугч гадаад иргэд Гёнги аймгийн иргэн нэг хүн бүрт олгох 100 мянган воны гамшгийн мөнгөн тусламжийг авах боломжгүй байна.

Солонгосын цагаач эмэгтэйчүүдийн хүний эрхийн төвөөс гуравдугаар сарын 25-ны өдөр мэдэгдэхдээ Гёнги аймгаас лавласны дагуу ”Гэрлэлтийн цагаач эмэгтэйчүүд болон байнгын оршин суугч гадаад иргэдийг хамруулан бүх гадаад иргэд энэхүү гамшгийн мөнгөн тусламжнаас хасагдсан байна” гээд ”Гамшгийн үеийн мөнгөн тусламжийг гадаад иргэдэд ч олгох хэрэгтэй” хэмээжээ.

Тус төвөөс “Нэгэнт гэр бүлийн гишүүн болон амьдарч байгаа гэрлэлтийн цагаач эмэгтэйчүүд болон өрх толгойлсон ганц бие гадаад эмэгтэйчүүд зэрэг тааруухан нөхцөлд амьдарч байгаа гадаад иргэдийг орхигдуулан, орон нутгийн сонгуулийн сонгогчийн эрхтэй байнгын оршин суугч гадаад иргэдийг гадаадын иргэн гэсэн шалтгаанаар хасан ялгаварлан гадуурхаж байгаа байдлыг зөв шударга болгох хэрэгтэй” хэмээн онцолжээ.

<경기도 재난기본소득 결혼이주여성·영주권자 배제>

결혼이주여성과 영주권자는 경기도가 도민 1인당 10만원씩 지급하기로 한 재난기본소득을 받을 수 없다. 

3월 25일 (사)한국이주여성인권센터는 보도자료를 통해 경기도에 문의한 결과 재난기본소득에서 “결혼이주민, 영주권자를 포함한 모든 외국인은 제외된다”고 밝히고 “경기도 재난기본소득 외국인에게도 지급하라”고 주장했다. 

센터는 이미 가족 구성원으로 살고 있는 결혼이주여성과 한부모 이주여성 등 취약한 상황에 놓여 있는 이주민들이 배제됐고, 지방선거 투표권이 있는 영주권자도 외국인이라는 이유로 지원에서 제외되는 상황 등은 사람을 구분하고 차별하는 것을 정당화할 위험성이 있다고 지적했다. 

답글 남기기

아래 항목을 채우거나 오른쪽 아이콘 중 하나를 클릭하여 로그 인 하세요:

WordPress.com 로고

WordPress.com의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Google photo

Google의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Twitter 사진

Twitter의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Facebook 사진

Facebook의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

%s에 연결하는 중