អ្នកចូលមកប្រទេសកូរ៉េទាំងអស់ត្រូវឆ្លងកាត់ ‘នីតិវិធីចូលពិសេស’

brescia-4931134_1280

អ្នកចូលមកប្រទេសកូរ៉េត្រូវតែឆ្លងកាត់ដំណើរការត្រួតពិនិត្យដែលត្រូវបានរឹតបណ្ដឹង។

រដ្ឋាភិបាលកូរ៉េអនុវត្ត“ នីតិវិធីចូលពិសេស” ដល់អ្នកដែលចូលមកប្រទេសកូរ៉េទាំងអស់ចាប់ពីថ្ងៃទី ១៩ ខែមីនាដើម្បីទប់ស្កាត់លំហូរចូលនៃមេរោគកូរ៉ូណា១៩ ។

ប្រសិនបើអ្នកមានរោគសញ្ញាសង្ស័យដូចជា ក្អក ឈឺបំពង់ក ឬសង្ស័យមានមេរោគកូរ៉ូណា១៩ អ្នកគួរតែសរសេរវាចុះនៅក្នុងកម្រងសំណួរសុខភាពរបស់អ្នក ត្រូវរាយការណ៍ពីអាស័យដ្ឋានទីលំនៅរបស់អ្នកនៅកូរ៉េ និង លេខទូរស័ព្ទដែលអ្នកអាចទទួលបានទៅអាជ្ញាធរសុខាភិបាល ហើយត្រូវរាយការណ៍ពីស្ថានភាពសុខភាពរបស់អ្នកតាមទូរស័ព្ទចល័ត និងត្រូវដំឡើងកម្មវិធីធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យដោយខ្លួនឯង។

ប្រសិនបើអ្នករាយការណ៍ថាអ្នកមាន“ រោគសញ្ញាទាក់ទង” រយៈពេលលើសពីពីរថ្ងៃមណ្ឌលសុខភាពនឹងកំណត់ថាតើអ្នកត្រូវសង្ស័យជាអ្នកមានជំងឺ ហើយណែនាំអ្នកតាមរយៈការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យជាមិនខាន។

한국 입국자는 강화된 입국 검역 절차를 거쳐야 한다.

한국 정부는 코로나19의 유입을 막기 위해 3월 19일부터 모든 입국자에 ‘특별입국절차’를 적용한다.

기침, 인후통 등 코로나19로 의심할 만한 증상이 있다면 건강상태질문서에 기재해야 하고, 한국 내 체류지 주소와 수신 가능한 전화번호를 보건당국에 보고해야 하며, 본인의 건강 상태를 모바일로 보고할 수 있는 자가진단 애플리케이션을 설치해야 한다. 

이틀 이상 ‘관련 증상이 있다’고 보고하면 보건소가 의심 환자인지 여부를 판단해 진단 검사를 안내한다.

 

답글 남기기

아래 항목을 채우거나 오른쪽 아이콘 중 하나를 클릭하여 로그 인 하세요:

WordPress.com 로고

WordPress.com의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Google photo

Google의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Twitter 사진

Twitter의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Facebook 사진

Facebook의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

%s에 연결하는 중