រដ្ឋាភិបាលក្រុងសេអ៊ូលចាប់ផ្ដើម“ ចំណូលពីគ្រោះមហន្តរាយ” ឆ្លើយតបនឹងមេរោគកូរ៉ូណា១៩

corona-virus-4940630_1280

ដើម្បីជំនះវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចដែលបណ្តាលមកពីការរីកសាយនៃមេរោគកូរ៉ូណា១៩ រដ្ឋាភិបាលក្រុងសេអ៊ូលចំណាយចំណូលគ្រោះមហន្តរាយជាមូលដ្ឋានដល់គ្រួសារដែលមានប្រាក់ចំណូលជាមធ្យមស្មើនឹងប្រហែល ៣០% នៃគ្រួសារនៅសេអ៊ូល។

នៅថ្ងៃទី១៨ ខែមីនា រដ្ឋាភិបាលក្រុងសេអ៊ូលបានប្រកាសនៅថ្ងៃទី៣០ ខែមីនាថាខ្លួននឹងគាំទ្រដល់ “ការចំណាយលើការរស់នៅគ្រាអាសន្នគ្រោះមហន្តរាយ” ពី ៣០០.០០០ ទៅ ៥០០,០០០ វ៉ុនដល់ ១១៧៧,០០០ គ្រួសារដែលមានប្រាក់ចំណូលជាមធ្យមតិចជាង ១០០% រស់នៅក្នុងទីក្រុងសេអ៊ូល។

បរិមាណនៃការឧបត្ថម្ភគឺ ៣០០,០០០ វ៉ុនសម្រាប់មនុស្ស ១ ~ ២ នាក់ ៤០០,០០០ វ៉ុនសម្រាប់មនុស្ស ៣ ~ ៤ នាក់និង ៥០០,០០០ វ៉ុនសម្រាប់មនុស្ស ៥ នាក់ ឬច្រើនជាងនេះ។

ប្រាក់ចំណូលជាមធ្យមសម្រាប់ប្រាក់ចំណូលគ្រួសារក្នុងមួយខែគឺ ១,៧៥៧៧.១៩៤ វ៉ុនសម្រាប់គ្រួសារដែលមានមនុស្សតែម្នាក់, ២,៩៩ លាន ១.៩៨០ វ៉ុនសំរាប់មនុស្ស ២ គ្រួសារ, ៣៨៧.៥៧៧ វ៉ុនសំរាប់មនុស្ស ៣ នាក់, និង ៤.៤៧៩៧.១៧៤ វ៉ុនសំរាប់មនុស្ស ៤ គ្រួសារ។

រដ្ឋាភិបាលក្រុងសេអ៊ូលនឹងទទួលបានពាក្យសុំពីមជ្ឈមណ្ឌលប្រជាជនក្នុងស្រុកចំនួន ៤២៥ នៅថ្ងៃទី ៣០ ហើយបង់ជាទម្រង់នៃវិញ្ញាបនបត្រអំណោយស្នេហាក្នុងស្រុកឬកាតបង់ប្រាក់ជាមុនក្នុងរយៈពេល ៣-៤ ថ្ងៃ។

កន្លងមកទីក្រុងជុនជូបានសម្រេចចិត្តផ្តល់ប្រាក់ចំណូលជាមូលដ្ឋាននៃការសង្គ្រោះគ្រោះមហន្តរាយចំនួន ៥២៧,០០០ វ៉ុនក្នុងមនុស្សម្នាក់ដល់ប្រជាជនងាយរងគ្រោះចំនួន ៥០០០០ នាក់ហើយខេត្តហ្គនវ៉ុនក៏បានសម្រេចចិត្តផ្តល់ប្រាក់ចំនួន ៤០ ម៉ឺនវ៉ុនសម្រាប់ជំនួយសន្តិសុខសុវត្ថិភាពបន្ទាន់ដល់ប្រជាជនចំនួន ៣០០.០០០ នាក់។

ប្រាក់ចំណូលពីគ្រោះមហន្តរាយត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងរាលដាលដល់រដ្ឋាភិបាលមូលដ្ឋានដទៃទៀត។ ដូច្នោះហើយរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េគ្រោងនឹងបង្កើតផែនការគាំទ្រមួយជាមួយនឹងការពិភាក្សាដែលពាក់ព័ន្ធ។

서울시가 코로나19 확산에 따른 위기상황을 극복하고자 서울 가구의 약 30%에 해당하는 중위소득 이하 가구에게 재난기본소득을 일괄 지급한다.

3월 18일, 서울시는 3월 30일부터 서울에 거주하는 중위소득 100% 이하 117만7,000여가구에 30만~50만원의 ‘재난긴급생활비’를 지원한다고 밝혔다. 

지원금액은 1~2인 가구 30만원, 3~4인 가구 40만원, 5인 이상 가구 50만원이다.

중위소득은 올해 월 가구소득 기준으로 1인 가구 175만7,194원, 2인 가구 299만1,980원, 3인 가구 387만577원, 4인 가구 474만9,174원이다.

서울시는 30일부터 시내 주민센터 425곳에서 신청을 받아 3~4일 내에 지역사랑상품권 또는 선불카드 형태로 지급할 예정이다. 

앞서 전주시가 취약계층 5만여명에게 1인당 52만7,000원의 재난기본소득 지원에 나섰고, 강원도도 도민 30만명에게 40만원씩 긴급 생활안정 지원금을 지급하기로 했다.

재난소득은 다른 지자체로 확산될 전망이다. 이에 한국 정부도 관련 논의와 함께 지원책을 마련할 계획이다. 

 

답글 남기기

아래 항목을 채우거나 오른쪽 아이콘 중 하나를 클릭하여 로그 인 하세요:

WordPress.com 로고

WordPress.com의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Google photo

Google의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Twitter 사진

Twitter의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Facebook 사진

Facebook의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

%s에 연결하는 중