ជនបរទេសដែលរំលោភបំពានការណែនាំរបស់អាជ្ជាធរត្រួតពិនិត្យនឹងត្រូវលុវទិដ្ឋាការចោល និងបណ្ដេញចេញពីប្រទេស

fence-3585348_1280

ជនបរទេសដែលត្រូវបានគេសង្ស័យឬបញ្ជាក់ពីការឆ្លងមេរោគកូរ៉ូណា៩ នៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េនឹងត្រូវទទួលទណ្ឌកម្មខ្លាំងប្រសិនបើពួកគេត្រូវបានគេចាប់បានខណៈដែលមិនបានគោរពតាមការណែនាំរបស់ខ្លួន។

កាលពីថ្ងៃទី១៩ ខែមីនាក្រសួងយុត្តិធម៌បានប្រកាសថាជនបរទេសណាដែលមិនគោរពតាមការណែនាំរបស់អាជ្ញាធរផ្តាច់មុខដូចជាភាពឯកោការត្រួតពិនិត្យនិងការព្យាបាលនឹងលុបចោលទិដ្ឋាការនិងការអនុញ្ញាតឱ្យស្នាក់នៅនិងដាក់ការនិរទេសជាកាតព្វកិច្ចនិងការធ្វើអន្តោប្រវេសន៍អាស្រ័យលើលក្ខណៈនៃការរំលោភ។

ក្រសួងយុត្តិធម៌បានពន្យល់ថាវិធានការណ៍ទាំងនេះត្រូវបានធ្វើឡើងដើម្បីធានាបាននូវការអនុលោមតាមកាតព្វកិច្ចស្ម័គ្រចិត្តនៅពេលជនបរទេសដែលមកលេងហាងនិងភោជនីយដ្ឋានត្រូវបានគេចាប់ខ្លួនដោយគ្មានវិធានការណ៍ឯកោដោយខ្លួនឯងសូម្បីតែបន្ទាប់ពីរោគសញ្ញានៃជំងឺ រោគកូរ៉ូណា១៩ លេចឡើងឬត្រូវបានបញ្ជាក់ក៏ដោយ។

ក្រសួងយុត្តិធម៌បានប្រកាសថាខ្លួននឹងបន្តវិធីសាស្ត្រទាមទារសំណងការខូចខាតដល់ជនបរទេសក្នុងការពិគ្រោះយោបល់ជាមួយក្រសួងពាក់ព័ន្ធក្នុងករណីបណ្តាលឱ្យខូចខាតដោយសារតែវិធានការដាច់ដោយឡែកពីគ្នានិងការរីករាលដាលនៃការឆ្លងដោយរំលោភលើវិធានការឯកោខ្លួនឯង។

한국 내에서 코로나19 감염 의심 또는 확진 판정을 받은 외국인이 자가격리 지시에 불응하다가 적발되면 강력한 제재를 받게 된다. 

3월 19일 법무부는 자가격리·검사·치료 등 방역당국의 지시에 불응하는 외국인은 해당 비자 및 체류허가를 취소하고 위반 행위의 중대성에 따라 강제추방·입국금지 처분도 부과할 예정이라고 밝혔다. 

법무부는 코로나19 감염 증상이 나타나거나 확진 판정을 받은 뒤에도 자가격리 조치를 취하지 않고 상점과 음식점 등에 방문한 외국인인 적발되자 자발적 의무 준수를 확보하기 위해  이 같은 조치를 시행한다고 설명했다. 

법무부는 자가격리 조치 등을 위반해 추가적인 방역조치 및 감염확산 등에 따른 손해를 유발할 경우 관계부처와 협의하여 해당 외국인에게 손해배상을 청구하는 방안도 추진하겠다고 밝혔다. 

 

답글 남기기

아래 항목을 채우거나 오른쪽 아이콘 중 하나를 클릭하여 로그 인 하세요:

WordPress.com 로고

WordPress.com의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Google photo

Google의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Twitter 사진

Twitter의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Facebook 사진

Facebook의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

%s에 연결하는 중