ការប្រឡងសមត្ថភាពនិយាយនឹងត្រូវដាក់បញ្ចូលក្នុងប្រឡង TOPIK នៅឆ្នាំ ២០២២

speech-1020352_1280

ចាប់ពីឆ្នាំ ២០២២ ការប្រឡងផ្នែកនិយាយនឹងត្រូវបញ្ចូលនៅក្នុងតេស្តសមត្ថភាពជំនាញភាសាកូរ៉េ (TOPIK) ។

នៅថ្ងៃទី២៦ ខែកុម្ភៈ វិទ្យាស្ថានជាតិអប់រំអន្តរជាតិនៃក្រសួងអប់រំបានប្រកាសថាខ្លួនគ្រោងនឹងអនុវត្តប្រព័ន្ធវាយតម្លៃការប្រឡអនិយាយនៅឆ្នាំនេះ ហើយធ្វើតេស្ដសាកល្បងនៅឆ្នាំ ២០២១ និងអនុវត្តជាផ្លូវការនៅឆ្នាំ ២០២២ ។

លើសពីនេះទៀតតេស្តជំនាញភាសាកូរ៉េត្រូវបានប្តូរពីការធ្វើតេស្ត៍សរសេរចំលើយនៅលើក្រដាសទៅជាតេស្តតាមអ៊ីនធឺណេតវិញ។

ចាប់ពីឆ្នាំ ២០២២ វិទ្យាស្ថានជាតិអប់រំអន្តរជាតិបានសំរេចធ្វើតេស្ត៍តាមអ៊ីនធឺណេតនៅក្នុងប្រទេសដែលមានបរិស្ថានច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានត្រូវបានបង្កើតឡើង។

2022년부터 외국인 한국어능력시험(TOPIK)에 말하기 평가가 도입된다.

2월 26일, 교육부 국립국제교육원은 올해 말하기 평가 제도를 마련해 모의 시행하고 2021년 시범 도입한 후 2022년 본격 실시할 계획이라고 밝혔다.

또한 한국어능력시험이 종이에 답을 쓰는 지필시험에서 인터넷 기반 시험으로 전환된다.

국립국제교육원은 2022년부터 정보기술 환경이 구축된 국가에서 인터넷 기반 시험을 우선적으로 시행하기로 했다.

 

답글 남기기

아래 항목을 채우거나 오른쪽 아이콘 중 하나를 클릭하여 로그 인 하세요:

WordPress.com 로고

WordPress.com의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Google photo

Google의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Twitter 사진

Twitter의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Facebook 사진

Facebook의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

%s에 연결하는 중