សេចក្តីជូនដំណឹងអំពីការចាកចេញរបស់ជនអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់អាចចុះឈ្មោះតាមអីនធើណេតបាន

airport-4120835_1280

ការរាយការណ៍អំពីការចាកចេញដោយស្ម័គ្រចិត្តរបស់ជនចំណាកស្រុកខុសច្បាប់អាចធ្វើបានតាមអ៊ិនធរណេត។

កាលពីថ្ងៃទី៥ ខែមីនា ក្រសួងយុត្តិធម៌បានប្រកាសដាក់បញ្ចូលប្រព័ន្ធប្រកាសមុន តាមអ៊ិនធរណេតនៅថ្ងៃទី១១ ខែវិច្ឆិកាដើម្បីកាត់បន្ថយការធ្វើដំណើររបស់ជនចំណាកស្រុកដែលខុសច្បាប់។

ប្រសិនបើអ្នកធ្វើការជូនដំណឹងតាមអ៊ិនធរណេត (https://www.hikorea.go.kr) ៣ថ្ងៃមុនពេលចេញដំណើរ អ្នកនឹងអាចចេញដំណើរបាននៅថ្ងៃទៅដល់ព្រលានយន្ដហោះ។

ជនអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់ដែលមានបំណងចាកចេញពីប្រទេសពីប្រទេសកូរ៉េត្រូវចុះពត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន កាលបរិច្ឆេទចាកចេញ ព្រលានចេញដំណើរ យន្ដហោះចេញដំណើរមុនពេលចាកចេញ ៣ថ្ងៃដល់១៥ថ្ងៃ។

ជនអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់ដែបានរាយការណ៍តាមអីនធើំណេតមានក្រដាសស្ម័ក្រចិត្តចាកចេញ លិខិតឆ្លងដែនថតចំលង សំបុត្រយន្ដហោះថតចំលង ហើយទៅដល់កន្លែងច្រកចេញចូលនៅប្រលានមុនពេលចេញដំណើរ៤ម៉ោងហើយទទួលលិខិតបញ្ជាក់ស្ម័ក្រចិត្តចាកចេញនោះនឹងអាចចាកចេញត្រលប់ទៅប្រទេសរបស់ខ្លួន។

미등록 이주민의 자진출국신고가 온라인으로도 가능하게 됐다. 

3월 5일 법무부는 미등록 이주민의 이동 동선을 최소화하기 위해 11일부터 ‘온라인 사전신고제’를 도입한다고 밝혔다. 

출국 3일전까지 온라인(https://www.hikorea.go.kr) 사전신고를 하면 출국 당일 공항만으로 가서 바로 출국을 할 수 있게 된다.

자진출국을 희망하는 미등록 이주민은 출국 3일~15일 전 하이코리아 웹사이트에 본인의 인적사항, 출국예정일, 출국공항, 출국편명을 등록하면 된다. 

온라인 사전신고를 마친 이주민은 출국 당일 자진출국 신고서, 여권 사본, 항공권 사본을 소지하고 공항만의 출입국‧외국인관서를 출발 4시간 전까지 방문해 자진출국확인서를 받으면 곧바로 출국할 수 있다. 

 

답글 남기기

아래 항목을 채우거나 오른쪽 아이콘 중 하나를 클릭하여 로그 인 하세요:

WordPress.com 로고

WordPress.com의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Google photo

Google의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Twitter 사진

Twitter의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Facebook 사진

Facebook의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

%s에 연결하는 중