(ដំណឹងសំខាន់) វិធីទិញម៉ាស

virus-4898571_1280

– ចាប់ពីថ្ងៃទី៩ ខែមីនានៅគ្រប់ឱសថស្ថានទាំងអស់អនុញាតិអោយលក់ម៉ាសបានតែពីរប៉ុណ្ណោះក្នុងមនុស្សមួយនាក់។

-ការលក់គឺកំណត់លើថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើតនៅខាងចុង ថ្ងៃច័ន្ទ 1·6, ថ្ងៃអង្គារ៍ 2·7, ថ្ងៃពុធ 3·8, ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ 4·9, ថ្ងៃសុក្រ 5·0 ហើយសម្រាប់ថ្ងៃសៅរ៍និងថ្ងៃអាទិត្យគឺលក់សម្រាប់អ្នកដែលមិនបានទិញក្នុងថ្ងៃធម្មតា។

※អ្នកដែលកើតក្នុងឆ្នាំ១៩៧៩ អាចទិញបាននៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍

-នៅពេលទិញត្រូវមានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណឬលិខិតបញ្ជាក់សាមីខ្លួល ហើយបើសិនជាជនអន្ដោប្រវេសន៍វិញគឺត្រូវមានកាតជនបរទេស។

※ឪពុកម្តាយមិនអាចទិញម៉ាសជំនួសកូនបានទេហើយឪពុកម្តាយត្រូវទៅកាន់កន្លែងលក់ជាមួយកូន

-នៅនុងហ្យ៉បន់ និងការិយាល័យប្រៃសណីយ៍អាចទិញម៉ាសមួយសម្រាប់មនុស្សម្នាក់ហើយនៅពេលដែលប្រព័ន្ធបញ្ជាក់ពីការទិញជាន់គ្នាត្រូវបានបង្កើតឡើង មនុស្សម្នាក់អាចទិញម៉ាសពីរក្នុងមួយសប្តាហ៍ដូចនៅឱសថស្ថាន។

– 3월 9일부터 약국 중심으로 1주일 기준 1인 2매 판매

– 출생연도 끝자리 기준으로 월요일 1·6, 화요일 2·7, 수요일 3·8, 목요일 4·9, 금요일 5·0인 대상자에게 판매하며 토요일과 일요일에는 주간 미 구매자에게 판매

※ 1979년생인 경우 목요일에 구매 가능

– 주민등록증 등 공인신분증을 제시해야 하며, 이주민의 경우 건강보험증과 외국인등록증을 함께 제시해야 함

※ 부모가 자녀의 마스크를 대리 구매할 수 없으며, 부모가 자녀와 함께 판매처에 가야 함

– 농협과 우체국에선 1인 1매 구입이 가능하고 중복구매 확인시스템이 구축된 후에는 약국처럼 1주일 기준 1인 2매 구입 가능

 

답글 남기기

아래 항목을 채우거나 오른쪽 아이콘 중 하나를 클릭하여 로그 인 하세요:

WordPress.com 로고

WordPress.com의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Google photo

Google의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Twitter 사진

Twitter의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Facebook 사진

Facebook의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

%s에 연결하는 중