(ដំណឹងសំខាន)ប្រជាជនរបស់ប្រទេសដែលផ្អាក់ជើងហោះហើយវិលត្រឡប់ទៅវិញត្រូវបានពន្យារពេលស្នាក់នៅ

airplane-983991_1280

– សម្រាប់៖ អ្នកស្នាក់នៅរយៈពេលខ្លីដោយមិនមានជើងហោះហើរត្រឡប់ទៅប្រទេសកំណើតវិញដោយសារតែការផ្អាកប្រតិបត្តិការយន្តហោះដូចជា(B-1, B-2, C-1, C-3, C-4)

-ឯកសារប្រគល់៖ សំបុត្រយន្ដហោះ ឯកសារដែលបង្ហាញពីមូលហេតុពិបាកក្នុងការវិលត្រឡប់ទៅវិញ

– រយៈពេលពន្យារ៖ ពី១ថ្ងៃរហូតដល់៣០ថ្ងៃ

– កាលបរិច្ឆេទអនុវត្ត៖ ចាប់ពីថ្ងៃទី៣ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២០

– 대상 : 본국과의 항공기 운항 중단으로 귀국 항공편이 없는 단기 체류자(B-1, B-2, C-1, C-3, C-4)

– 제출서류 : 출국 항공권 또는 사유서 등 출국이 어려운 사정을 입증할 수 있는 서류

– 연장기간 : 1일 최대 30일

– 시행시기 : 2020년 3월 3일부터 한시적으로 시행

 

답글 남기기

아래 항목을 채우거나 오른쪽 아이콘 중 하나를 클릭하여 로그 인 하세요:

WordPress.com 로고

WordPress.com의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Google photo

Google의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Twitter 사진

Twitter의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Facebook 사진

Facebook의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

%s에 연결하는 중