Khối tiểu học, trung học, phổ thông trung học trên toàn Hàn Quốc lùi lịch khai giảng

990

Do sự tăng nhanh số người nhiễm virus covid-19, Bộ Giáo Dục Hàn Quốc thông báo sẽ lùi lịch khai giảng của khối tiểu học, trung học, phổ thông trung học một tuần, từ ngày 2 tháng 3 xuống ngày 9.

Bộ Giáo Dục sẽ xem xét diễn biến dịch trong thời gian tới để thảo luận các biện pháp xử lý hoãn lịch khai giảng bổ sung.

Mỗi trường học cần điều chỉnh lại thời gian nghỉ đông để đưa ra lịch học tập mới, trong trường hợp tình trạng nghỉ học phải kéo dài, số ngày học có thể bị giảm trong phạm vi 1/10 số ngày học theo quy định của Pháp luật cho khối mẫu giáo 180 ngày, tiểu học, trung học, phổ thông trung học 190 ngày.

Trước tình hình hoãn khai giảng, Chính phủ Hàn Quốc cho biết sẽ hoàn thiện các đối sách hỗ trợ người dân như cung cấp dịch vụ chăm sóc trẻ nhỏ dành cho khối mẫu giáo và tiểu học, tích cực sử dụng ‘ chế độ nghỉ phép để chăm sóc gia đình’, tăng cường liên kết ‘dịch vụ chăm sóc trẻ nhỏ’ v.v.

<전국 ·· 개학 연기>

코로나19 확진자 증가에 따라 교육부가 전국 ··고의 개학을 3 2일에서 9일로 일주일 연기한다고 밝혔다

교육부는 앞으로의 상황을 지켜보며 추가 개학 연기 조처를 검토할 예정이다

학교들은 방학기간을 조정해 수업일을 확보하게 되며, 학교 휴업이 장기화될 경우 유치원 180, 초중등학교 190일인 법정 수업일수의 10분의 1 범위에서 수업일수 감축이 가능하다

정부는 개학 연기에 따라 유치원과 초등학교 돌봄 서비스를 제공하고, ‘가족 돌봄 휴가제 적극 활용하며, ‘아이 돌봄 서비스연계를 강화하는 지원 대책도 마련하겠다고 밝혔다

답글 남기기

아래 항목을 채우거나 오른쪽 아이콘 중 하나를 클릭하여 로그 인 하세요:

WordPress.com 로고

WordPress.com의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Google photo

Google의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Twitter 사진

Twitter의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Facebook 사진

Facebook의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

%s에 연결하는 중