អនុវត្តវិធានការពង្រីកសមូហភាពសម្រាប់រយៈពេលនៃការស្នាក់នៅរបស់ជនចំណាកស្រុកដែលបានចុះឈ្មោះ

445

ស្របតាមការរីករាលដាលនៃកូរ៉ូណា ១៩ រយៈពេលនៃការស្នាក់នៅសម្រាប់ជនអន្តោប្រវេសន៍ដែលបានចុះឈ្មោះដែលកាលបរិច្ឆេទផុតកំណត់នឹងត្រូវផុតកំណត់ឆាប់ៗនេះនឹងត្រូវបានពន្យារពេល។

នៅថ្ងៃទី ២៤ ខែកុម្ភៈក្រសួងយុត្តិធម៌បានប្រកាសថានឹងពន្យាររយៈពេលនៃការស្នាក់នៅសម្រាប់ជនចំណាកស្រុកដែលបានចុះឈ្មោះដែលកាលបរិច្ឆេទផុតកំណត់របស់ខ្លួននឹងត្រូវផុតកំណត់នៅចន្លោះថ្ងៃទី ២៤ ដល់ថ្ងៃទី ២៩ ខែមេសាដល់ថ្ងៃទី ៣០ ខែមេសា។

ជនអន្តោប្រវេសន៍ចំណាកស្រុកដែលមានការងារមិនមែនអាជីព (E-9) និងការងាររបស់នាវិក (E-10) មិនត្រូវបានរាប់បញ្ចូលទេ។ -១១) ·ឪពុកម្តាយរបស់ជនអន្តោប្រវេសន៍ដែលរៀបការហើយ (អេហ្វ -៥-៥) មានការស្នាក់នៅបន្តដោយគ្មានឯកសារដាច់ដោយឡែក។

ក្រសួងយុត្តិធម៌បានស្នើសុំឱ្យជនចំណាកស្រុកចំណាកស្រុកដែលមានការងារមិនមានវិជ្ជាជីវៈ (E-9) និងការងាររបស់នាវិក (E-10) ប្រើពាក្យសុំតាមអ៊ិនធរណេតឬពាក្យសុំនិយោជក (ពាក្យសុំជាក្រុម) ។

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទាក់ទងមជ្ឈមណ្ឌលព័ត៌មានជនបរទេស (១៣៤៥) ។

코로나19 확산에 따라 체류기간이 곧 만료되는 등록 이주민의 체류기간이 일괄 연장된다. 

2월 24일 법무부는 체류기간 만료일이 2월 24일부터 4월 29일 사이인 등록 이주민의 체류기간을 4월 30일로 일괄 연장한다고 밝혔다. 

비전문취업(E-9), 선원취업(E-10) 체류자격 이주민은 제외되며, 호텔·유흥업 종사자(E-6-2) · 방문취업(H-2) 동포 및 그 동반가족(F-1-11) · 결혼이민자의 부모(F-1-5)는 별도의 서류를 제출하지 않아도 체류기간이 연장된다. 

법무부는 비전문취업(E-9), 선원취업(E-10) 체류자격 이주민에게는 온라인 신청 또는 고용주 대행 신청(단체 신청)을 적극 활용해달라고 당부했다. 

좀 더 자세한 내용은 외국인종합안내센터(☎1345)로 문의하면 된다. 

 

답글 남기기

아래 항목을 채우거나 오른쪽 아이콘 중 하나를 클릭하여 로그 인 하세요:

WordPress.com 로고

WordPress.com의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Google photo

Google의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Twitter 사진

Twitter의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Facebook 사진

Facebook의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

%s에 연결하는 중