មានជនបរទេសចំនួន ២,៥ លាននាក់រស់នៅប្រទេសកូរ៉េ

art-2026066_1280

ជនបរទេសជាង ២,៥ លាននាក់ស្នាក់នៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េ។

យោងតាមទិន្នន័យដែលចេញផ្សាយដោយក្រសួងយុត្តិធម៌នៅថ្ងៃទី ១៧ ខែកុម្ភៈមានជនបរទេសចំនួន ២,២៥២.៦៥៦ នាក់កំពុងស្នាក់នៅគិតត្រឹមចុងខែធ្នូឆ្នាំ ២០១៩ ។

ក្នុងចំណោមនោះមានជនបរទេសចំនួន ១៧៣.១៨០៣ នាក់ (៦៨,៦%) គឺស្នាក់នៅរយៈពេលវែងហើយ ៧៩.២៨៥៣ នាក់ (៣១,៤%) គឺជាអ្នកស្នាក់នៅរយៈពេលខ្លី។

តាមសញ្ជាតិចិនមាន ៤៣,៦% (១.១១.៧៨២) វៀតណាម ២២.៤.៥១៨ ថៃ ២០.៩.៩០៩ អាមេរិក ១៥.៩៨៩៨២ ជប៉ុន ៨៦.១៩៦, អ៊ូសបេគីស្ថាន ៧៥.៣២០, ហ្វីលីពីន, ៦.៣៩៨, រុស្ស៊ី ៦១.៤២៧, ឥណ្ឌូណេស៊ី ៤៨.៨៥៤, ម៉ុងហ្គោលី ៤៨.១៨៥, កម្ពុជា ៤៧.៥៦៥ ។

ចំនួននិស្សិតអន្តរជាតិមានចំនួន ១៨.១៣១ នាក់ដែលមានកម្មវិធីចំនួន ១១៨,០០០ ដឺក្រេនិងមានវគ្គបណ្តុះបណ្តាលចំនួន ៦២,០០០ ។

한국 내 체류 외국인이 250만명을 돌파했다. 

2월 17일 법무부 발표 자료에 따르면 2019년 12월 말 현재 체류 외국인은 252만4천656명이다. 

이 중 장기체류 목적의 외국인은 173만1,803명(68.6%)이고, 단기체류자는 79만2,853명(31.4%)이다.

국적별로는 중국이 110만1,782명으로 43.6%를 차지하고, 베트남 22만4,518, 태국 20만9,909명, 미국 15만6,982명, 일본 8만6,196명, 우즈베키스탄 7만5,320명, 필리핀 6만2,398명, 러시아 6만1,427명, 인도네시아 4만8,854명, 몽골 4만8,185명, 캄보디아 4만7,565명의 순이다.

외국인 유학생은 18만131명으로, 학위과정 약 11만8천명, 연수과정 약 6만2천명으로 집계됐다.

 

답글 남기기

아래 항목을 채우거나 오른쪽 아이콘 중 하나를 클릭하여 로그 인 하세요:

WordPress.com 로고

WordPress.com의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Google photo

Google의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Twitter 사진

Twitter의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Facebook 사진

Facebook의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

%s에 연결하는 중