ការចេញលិខិតបញ្ជាក់ចុះអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណនិង វិញ្ញាបនបត្រ ១៣ប្រភេទអាចយកបានតាមរយះស្មាតហ្វូន

business-690675_1280

នៅថ្ងៃទី ១៣ ខែកុម្ភៈក្រសួងសាធារណការនិងសន្តិសុខបានប្រកាសថាចាប់ពីថ្ងៃទី ១៤ ខែមិថុនាវិញ្ញាបនបត្រ ១៣ ប្រភេទអាចត្រូវបានចេញជាវិញ្ញាបនប័ត្រអេឡិចត្រូនិកតាមរយៈពាក្យសុំ“ រដ្ឋាភិបាល២៤” ។

វិញ្ញាបនប័ត្រអេឡិចត្រូនិចដែលអាចចេញដោយស្មាតហ្វូនរួមមានៈការចុះឈ្មោះអ្នករស់នៅ។ ល។ ឱសថ, ច្បាប់ថតចម្លងនៃការចុះបញ្ជីយានយន្ត (ឱសថ) វិញ្ញាបនប័ត្រកំណត់ត្រាបើកបរការបញ្ចប់បឋមសិក្សានិងមធ្យមសិក្សា (គ្រោងទុក) វិញ្ញាបនប័ត្រចាក់វ៉ាក់សាំង។

នៅចុងឆ្នាំនេះក្រសួងគ្រោងនឹងបង្កើនចំនួនវិញ្ញាបនប័ត្រដែលមានវិញ្ញាបនប័ត្រអេឡិចត្រូនិចដល់ ១០០ ។

2월 13일, 행정안전부는 14일부터 ‘정부24’ 애플리케이션을 통해 증명서 13종을 전자증명서로 발급받을 수 있다고 밝혔다.

스마트폰으로 발급받을 수 있는 전자증명서는 주민등록 등초본, 병적증명서, 출입국사실증명, 건강보험료납부확인서, 건강보험자격득실확인서, 건강보험자격확인서, 지방세납세증명, 지방세세목별과세증명, 건축물대장등·초본, 자동차등록원부등본(초본), 운전경력증명서, 초중등학교졸업(예정)증명, 예방접종증명이다. 

행안부는 올해 말까지 전자증명서 발급 대상 증명서를 100종으로 확대할 계획이다. 

 

답글 남기기

아래 항목을 채우거나 오른쪽 아이콘 중 하나를 클릭하여 로그 인 하세요:

WordPress.com 로고

WordPress.com의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Google photo

Google의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Twitter 사진

Twitter의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Facebook 사진

Facebook의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

%s에 연결하는 중