មជ្ឈមណ្ឌលណែនាំព័ត៌មានសម្រាប់ជនបរទេសដំណើរការ២៤ម៉ោងទាក់ទងវីរុសកូរ៉ូណាថ្មី

1339

នៅថ្ងៃទី៣១ ខែមករា ក្រសួងយុត្តិធម៌បានប្រកាសថាចាប់តាំងពីថ្ងៃទី២៨ ខែមករា មជ្ឈមណ្ឌលណែនាំព័ត៌មានសម្រាប់ជនបរទេស (១៣៤៥)ត្រូវបានប្តូរទៅដំណើរការរយៈពេល ២៤ម៉ោង ហើយមជ្ឈមណ្ឌលត្រួតពិនិត្យ និងការពារជំងឺតាមទូរសព្ទ(១៣៣៩) បានពង្រឹងការផ្គត់ផ្គង់ការបកប្រែភាសាបរទេស។

ប្រព័ន្ធដំណើរការប្រចាំរបស់មជ្ឈមណ្ឌលណែនាំព័ត៌មានសម្រាប់ជនបរទេសគឺដើម្បីគាំទ្រដល់ការពិគ្រោះយោបល់ភ្លាមៗនៅពេលដែលមានតម្រូវការពិគ្រោះយោបល់ទាក់ទងនឹងជំងឺឆ្លងកើនឡើងយ៉ាងឆាប់រហ័ស។

ប្រសិនបើរោគសញ្ញានៃការឆ្លងវីរុសកូរ៉ូណាថ្មីត្រូវបានគេសង្ស័យត្រូវរាយការណ៍ទៅមជ្ឈមណ្ឌលត្រួតពិនិត្យជំងឺ(១៣៣៩)អោយបានលឿនហើយមជ្ឈមណ្ឌលណែនាំព័ត៌មានសម្រាប់ជនបរទេសនឹងផ្ដល់សេវាបកប្រែរួមជាមួយភាគីទីបីអាចទទួលជំនួយអំពីការការពារនិងការអនុវត្ដន៍ត្រូវ។

1월 31일, 법무부가 지난 1월 28일부터 외국인종합안내센터(1345)를 24시간 운영체제로 전환하고 질병관리본부 콜센터(1339) 외국어 통역 지원을 강화했다고 밝혔다. 

외국인종합안내센터의 상시 운영체제 전환은 감염증 관련 상담 수요가 급증함에 따라 신속한 상담 지원을 위해서다.   

외국인종합안내센터는 신종 코로나 바이러스 감염 증상이 의심되는 경우 신속하게 질병관리본부 콜센터(1339)에 신고하여 적절한 조치를 받을 수 있도록 예방·행동수칙 안내와 함께 3자 통역 서비스를 제공한다. 

 

답글 남기기

아래 항목을 채우거나 오른쪽 아이콘 중 하나를 클릭하여 로그 인 하세요:

WordPress.com 로고

WordPress.com의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Google photo

Google의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Twitter 사진

Twitter의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Facebook 사진

Facebook의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

%s에 연결하는 중