ប្រសិនបើអ្នកកាន់លិខិតឆ្លងដែនមកពីទីក្រុងហ៊ូប៉ី អ្នកនឹងត្រូវរារាំងមិនឱ្យចូលប្រទេស សម្រាប់ជនបរទេសនឹងត្រូវពិនិត្យផ្ទាល់មុខ

visa-3653492_1280

ដើម្បីទប់ស្កាត់ពីការរីករាលដាលនៃមេរោគឆ្លងកូរូណាថ្មីរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងត្បូងបានដាក់ការហាមឃាត់ការចូលមកក្នុងប្រទេសចំពោះអ្នកដែលមានលិខិតឆ្លងដែនមកពីទីក្រុងហ៊ូប៉ីប្រទេសចិន។

ក្រសួងយុត្តិធម៌នឹងរារាំងការចូលមកក្នុងប្រទេសរបស់អ្នកកាន់លិខិតឆ្លងដែនដែលចេញដោយទីក្រុងហ៊ូប៉ីប្រទេសចិនដែលគិតនៅម៉ោង០០ៈ០០ ថ្ងៃទី៤ ខែកុម្ភៈ។

វិធានការនេះត្រូវអនុវត្តរាល់លិខិតឆ្លងដែនដែលចេញដោយទីក្រុងហ៊ូប៉ីដោយមិនគិតថាប្រទេសចិនឬអត់នោះទេ មុនពេលចូលមកប្រទេសកូរ៉េ។

ជនបរទេសទាំងអស់ដែលបានមកលេងទីក្រុងហ៊ូប៉ីក្នុងរយៈពេល ១៤ថ្ងៃក៏ត្រូវហាមឃាត់ដែរ។

សម្រាប់ទិដ្ឋាការលើកលែងដោយយោងតាមច្បាប់ពិសេសរបស់កោះស្វ័យយ័ត្នជេជូក៏នឹងត្រូវបញ្ឈប់ផងដែរ។

ការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្យស្វ័យប្រវត្តិសម្រាប់ជនបរទេសដែលចូលប្រទេសកូរ៉េត្រូវបានផ្អាក ហើយជនបរទេសទាំងអស់ត្រូវឆ្លងកាត់ការត្រួតពិនិត្យផ្ទាល់មុខដោយមន្រ្តីអន្តោប្រវេសន៍។ នៅពេលចាកចេញពីប្រទេសគឺអាចប្រើកន្លែងត្រួតពិនិត្យស្វ័យប្រវត្តិបានធម្មតា។

នៅពេលចំនួនករណីឆ្លងវីរុសថ្មីកូរ៉ូណាមានការកើនឡើងនៅទូទាំងពិភពលោក ការរឹតត្បិតលើការចូលប្រទេសអាចត្រូវបានពង្រីកបន្ថែមទៀត។

한국 정부가 신종 코로나 바이러스 감염증의 국내 확산을 막기 위해 중국 후베이성 여권 소지자는 입국을 전면 제한한다. 

법무부는 2월 4일 0시를 기해 중국 후베이성 발급 여권 소지자의 입국을 차단한다. 

한국 입국 직전 출발지가 중국인지 여부와 상관없이 후베이성 발급 여권이면 모두 해당된다. 

14일 이내 후베이성을 방문한 모든 외국인의 입국도 차단한다. 

제주특별법에 따른 제주 무사증 입국도 일시 정지한다. 

한국 입국 외국인에 대한 자동심사대 이용이 중단되며, 외국인들은 입국시 모두 출입국심사관의 대면심사를 받아야 한다. 출국시에는 그대로 자동 심사대를 사용할 수 있다.

신종 코로나 바이러스 확진자가 전세계적으로 늘어남에 따라 입국 제한 조치가 더욱 확대될 수도 있다. 

 

답글 남기기

아래 항목을 채우거나 오른쪽 아이콘 중 하나를 클릭하여 로그 인 하세요:

WordPress.com 로고

WordPress.com의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Google photo

Google의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Twitter 사진

Twitter의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Facebook 사진

Facebook의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

%s에 연결하는 중