គណបក្យប្រជាធិបតេយ្យទទួលប្រធានសមាគមជនជាតិវៀតណាម វ៉ុនអុកគឹម ជាសមាជិកបក្ស

99987

គណបក្សប្រជាធិបតេយ្យរួបរួមបានជ្រើសរើសលោកស្រីប្រធាន វ៉ុនអូកគឺមដែលជាប្រធានសមាគមជនជាតិវៀតណាមជាបេក្ខជនធនធានទី១៦ សម្រាប់ត្រៀមការបោះឆ្នោតសភាទូទៅ។

លោកស្រីប្រធាន វ៉ុន បានផ្លាស់ទៅប្រទេសកូរ៉េក្នុងឆ្នាំ១៩៩៦ បន្ទាប់ពីគាត់បានជួបប្តីជនជាតិកូរ៉េម្នាក់ដែលទៅបំពេញការងារជាវិស្វករពេលលោកស្រីកំពុងធ្វើការនៅក្រុមហ៊ុនសំណង់ដែលគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋនៅប្រទេសវៀតណាម។

លោកស្រីប្រធាន វ៉ុន ដែលបានទទួលសញ្ជាតិកូរ៉េក្នុងឆ្នាំ១៩៩៧ បានចាប់ផ្តើមធ្វើការជាសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សចំណាកស្រុកក្នុងឆ្នាំ ២០០៤ជាមួយសកម្មភាពការងារពិគ្រោះយោបល់ជាមួយស្ត្រីចំណាកស្រុកនៅជុំវិញគាត់។

ចាប់តាំងពីពេលនោះមក លោកស្រី វ៉ុន បានធ្វើការដើម្បីការពារសិទ្ធិរបស់ស្ត្រីចំណាកស្រុក និង ពលករ ពលការិនីចំណាកស្រុកដោយបម្រើជាការងារពិគ្រោះយោបល់តាមទូរស័ព្ទបន្ទាន់សម្រាប់ស្ត្រីចំណាកស្រុក ប្រធានតំណាង“ ដៃគូ” នៃមជ្ឈមណ្ឌលពលករចំណាកស្រុក និងជាប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលពលករពលការិនីចំណាកស្រុកប្រចាំទីក្រុងសេអ៊ូល។

더불어민주당이 총선 대비 16번째 인재로 원옥금 주한 베트남교민회 회장을 영입했다. 

원 회장은 1996년 베트남 국영건설회사에서 일하던 중 엔지니어로 파견 근무중이던 한국인 남편을 만나 결혼한 뒤 한국으로 이주했다. 

1997년 대한민국 국적을 취득한 원 회장은 2004년부터 주변 이주여성들을 대상으로 상담하면서 이주민 인권활동가로 일하기 시작했다. 

이후 원 회장은 이주여성 긴급전화상담, 이주민센터 ‘동행’ 대표, 서울외국인노동자센터 이사 등을 지내며 이주여성과 이주노동자들의 인권 보호를 위해 활동했다.

 

답글 남기기

아래 항목을 채우거나 오른쪽 아이콘 중 하나를 클릭하여 로그 인 하세요:

WordPress.com 로고

WordPress.com의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Google photo

Google의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Twitter 사진

Twitter의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Facebook 사진

Facebook의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

%s에 연결하는 중