ក្រសួងអប់រំណែនាំឱ្យមានការពន្យារពេលចូលកង និង អនុញាាតិអោយកាត់បន្ថយថ្ងៃសិក្សាសម្រាប់សាលាបឋមរហូតដល់វិទ្យាល័យ

people-2557399_1280

ដើម្បីបងា្ករការរីករាលដាលនៃការឆ្លងវីរុសកូរូណាថ្មីនេះ ក្រសួងអប់រំបានណែនាំឱ្យពន្យារពេលចូលកងរបស់សាកលវិទ្យាល័យទាំងអស់ក្នុងរយៈពេលបួនសប្តាហ៍។

កាលពីថ្ងៃទី៥ ខែកុម្ភៈក្រសួងអប់រំបានប្រកាសពីវិធានការជាមួយក្រសួងយុត្តិធម៌ និង ក្រសួងសុខាភិបាល និង សុខុមាលភាពនិងក្រសួងពាក់ព័ន្ធចំនួន៥ ផ្សេងទៀត ព្រមទាំងនាយកសាកលវិទ្យាល័យចំនួន២០ទៀតផងដែរ។

លើសពីនេះនិស្សិត និងសាស្រ្តាចារ្យទាំងអស់មកពីប្រទេសចិនបានសម្រេចចិត្តឈប់ចូលរៀន និងផ្អាកការងារក្នុងរយៈពេល១៤ថ្ងៃបន្ទាប់ពីចូលប្រទេសកូរ៉េ។

កាលពីថ្ងៃទី៧ ខែកុម្ភៈក្រសួងអប់រំបានផ្ញើសេចក្តីជូនដំណឹងទៅប្រធានការិយាល័យអប់រំខេត្តចំនួន១៧ នៅក្នុងប្រទេសអោយកាត់បន្ថយចំនួនថ្ងៃសិក្សានៅសាលាបឋមសិក្សារហូតដល់វិទ្យាល័យដើម្បីបង្ការការរីករាលដាលនៃវីរុសកូរ៉ូណាថ្មី។

ក្រសួងអប់រំអនុញ្ញាតឱ្យកាត់បន្ថយចំនួនថ្ងៃចូលរៀនរហូតដល់មួយភាគដប់ដោយសារតែវីរុសកូរ៉ូណាថ្មីត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាគ្រោះមហន្តរាយធម្មជាតិធ្ងន់ធ្ងរមួយ។

교육부가 신종 코로나바이러스 감염증 확산을 막고자 전국 모든 대학에 4주 이내 개강 연기를 권고했다. 

2월 5일, 교육부는 법무부·보건복지부 등 관계부처 5곳과 대학 20개교 총장들과 함께 ‘범부처 유학생 지원단 확대 회의’를 연 뒤 이런 내용의 대책을 발표했다.

또 중국에서 들어오는 모든 학생과 교직원에게는 입국 뒤 14일간 등교 중지와 업무 배제 조처를 내리기로 했다. 

2월 7일에는 교육부가 전국 17개 시도교육감에게 신종코로나 확산 예방을 위해 초중고특수학교의 수업일수를 단축할 수 있다고 알리는 공문을 보냈다.

교육부가 수업일수를 최대 10분의 1까지 줄일 수 있도록 허용한 것은 신종 코로나를 천재지변에 해당한다고 판단했기 때문이다.

 

답글 남기기

아래 항목을 채우거나 오른쪽 아이콘 중 하나를 클릭하여 로그 인 하세요:

WordPress.com 로고

WordPress.com의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Google photo

Google의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Twitter 사진

Twitter의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Facebook 사진

Facebook의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

%s에 연결하는 중