ក្រសួងពន្ធដាជាតិ៖ ចេញសេចក្ដីណែនាំការទូទាត់ចុងឆ្នាំសម្រាប់ពលករបរទេស

000

កាលពីឆ្នាំមុនប្រសិនបើអ្នកមានប្រាក់ចំណូលនៅប្រទេសកូរ៉េពលករចំណាកស្រុកត្រូវតែបំពេញការទូទាត់នៅចុងឆ្នាំមុនពេលទទួលបានប្រាក់ខែនៅខែក្រោយដោយមិនគិតពីសញ្ជាតិរយៈពេលស្នាក់នៅឬប្រាក់ចំណូលឡើយ។

នៅថ្ងៃទី ១៦ ខែមករាសេវាកម្មពន្ធបានផ្តល់ព័ត៌មានអំពីសេវាកម្មទូទាត់ចុងឆ្នាំបរទេសដូចជាខិត្តប័ណ្ណភាសាអង់គ្លេសនិងសៀវភៅដៃអង់គ្លេសចិននិងវៀតណាមនៅលើគេហទំព័រអង់គ្លេស (https://www.nts.go.kr/eng) ដើម្បីជួយពលករបរទេសដោះស្រាយការទូទាត់នៅចុងឆ្នាំ។ សមា្ភារៈ ‘។

នីតិវិធីនិងវិធីសាស្រ្តនៃការទូទាត់នៅចុងឆ្នាំសម្រាប់ពលករចំណាកស្រុកគឺមានលក្ខណៈដូចគ្នានឹងពលករកូរ៉េដែរប៉ុន្តែមានភាពខុសគ្នានៅក្នុងការលើកលែងពន្ធនិងការកាត់ពន្ធមួយចំនួន។

សេវាកម្មពន្ធដារជាតិក៏បើកការិយាល័យទីប្រឹក្សា (១៥៨៨-០៦០៦០) ដែលឧទ្ទិសដល់ជនបរទេសសម្រាប់ការប្រឹក្សានៅចុងឆ្នាំសម្រាប់ពលករចំណាកស្រុកដែលមិនស្គាល់កូរ៉េ។

지난해 한국 내 근로소득이 있다면 이주노동자도 국적이나 체류 기간, 소득 규모와 관계없이 다음 달 급여를 받기 전까지 연말정산을 마쳐야 한다. 

1월 16일, 국세청은 외국인 근로자의 연말정산을 돕기 위해 영문 홈페이지(https://www.nts.go.kr/eng)에서 영문 안내책자와 영어, 중국어, 베트남어 설명서 등 ‘외국인 연말정산 안내 서비스 자료’를 제공한다고 밝혔다.

이주노동자의 연말정산 절차와 방법은 기본적으로 한국인 근로자와 같지만, 일부 조세 특례와 공제 범위 등에서 차이가 있다.

국세청은 한국어가 익숙하지 않은 이주노동자의 연말정산 상담을 위한 외국인 전용 상담전화(☎ 1588-0560)도 운영한다. 

 

답글 남기기

아래 항목을 채우거나 오른쪽 아이콘 중 하나를 클릭하여 로그 인 하세요:

WordPress.com 로고

WordPress.com의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Google photo

Google의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Twitter 사진

Twitter의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Facebook 사진

Facebook의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

%s에 연결하는 중