Thi hành chế độ nghỉ phép để chăm sóc gia đình từ tháng 1 năm 2020

444

Từ tháng 1 năm 2020, chế độ ‘ nghỉ phép để chăm sóc gia đình’  cho phép người lao động có thể sử dụng tối đa 10 ngày nghỉ phép mỗi năm theo đơn vị tính 1 ngày với lý do chăm sóc con cái hoặc người thân bị bệnh tật, tai nạn, lớn tuổi.

 Chế độ trên được thiết lập trong bản sửa đổi luật liên quan từ tháng 8 ngoái, cho phép sử dụng 10 ngày trong số 90 ngày tạm nghỉ việc chăm sóc gia đình mỗi năm, theo đơn vị tính 1 ngày như kỳ nghỉ phép để chăm sóc gia đình. 

Phạm vi người thân gia đình của người lao động có thể áp dụng chế độ ‘xin tạm nghỉ việc để chăm sóc gia đình’ trong tối thiểu từ 30 ngày trở lên đến tối đa là 90 ngày đã được mở rộng đến đối tượng ông bà và cháu nội ngoại.

Trong trường hợp đối tượng người lao động phải chăm sóc thuộc trực hệ gia đình người lao động, chủ doanh nghiệp có thể từ chối việc đăng ký xin tạm nghỉ việc hoặc xin nghỉ phép, tuy nhiên, bắt buộc phải thông qua đăng ký này nếu người thân đó có bệnh tật, khuyết tật, lớn tuổi, chưa đủ tuổi thành niên và chỉ có người lao động mới có thể chăm sóc được. 

<2020년 1월부터 가족돌봄휴가제도 시행>

2020년 1월부터 가족의 질병·사고·노령 또는 자녀 양육을 사유로 근로자가 1일 단위로 연간 최대 10일의 휴가를 쓸 수 있는 ‘가족돌봄휴가’가 시행된다. 

이 제도는 지난해 8월 관련 법률 개정으로 신설되었으며, 연간 가족돌봄휴직기간 90일 중 10일은 가족돌봄휴가로 1일 단위로 사용할 수 있다. 

연간 최대 90일, 최소 30일 이상 쓸 수 있는 ‘가족돌봄휴직’은 돌볼 수 있는 가족의 범위가 조부모와 손자녀까지 확대된다.

신청자 외 돌봄 대상자의 직계 가족이 있는 경우에는 사업주가 휴직, 휴가 신청을 거부할 수 있으나 질병, 장애, 노령, 미성년의 사유로 근로자가 돌볼 수밖에 없는 경우에는 허용해야 한다.

답글 남기기

아래 항목을 채우거나 오른쪽 아이콘 중 하나를 클릭하여 로그 인 하세요:

WordPress.com 로고

WordPress.com의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Google photo

Google의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Twitter 사진

Twitter의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Facebook 사진

Facebook의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

%s에 연결하는 중