Cơ quan thuế Hàn Quốc hướng dẫn dịch vụ Quyết toán thuế cuối năm dành riêng cho người lao động nước ngoài

000

Người lao động nước ngoài bất kể quốc tịch và quy mô thu nhập có phát sinh thu nhập lao động tại  Hàn Quốc trong năm ngoái phải hoàn thành Quyết toán thuế cuối năm trước khi nhận lương tháng tới. 

Ngày 16 tháng 1, Cơ quan thuế Hàn Quốc cho biết sẽ cung cấp sách hướng dẫn bằng tiếng Anh, các tờ hướng dẫn tiếng Anh, Trung Quốc, tiếng Việt như  ‘ Tài liệu dịch vụ hướng dẫn Quyết toán thuế cuối năm cho người nước ngoài’ tại trang chủ tiếng Anh (https://www.nts.go.kr/eng) nhằm giúp cho công tác Quyết toán thuế cuối năm của người lao động nước ngoài

Quy trình và phương pháp Quyết toán thuế cuối năm của người lao động nước ngoài về mặt cơ bản cũng tương tự với người lao động Hàn Quốc, tuy nhiên vẫn có một số quy định thu thuế đặc biệt  và khác biệt trong phạm vi khấu trừ thuế.

Cơ quan thuế Hàn Quốc cũng vận hành tổng đài tư vấn dành riêng cho người nước ngoài (☎ 1588-0560) để tư vấn về Quyết toán thuế cuối năm cho người lao động nước ngoài chưa thông thạo tiếng Hàn. 

 

<국세청, 외국인 근로자용 연말정산 서비스 안내>

지난해 한국 내 근로소득이 있다면 이주노동자도 국적이나 체류 기간, 소득 규모와 관계없이 다음 달 급여를 받기 전까지 연말정산을 마쳐야 한다. 

1월 16일, 국세청은 외국인 근로자의 연말정산을 돕기 위해 영문 홈페이지(https://www.nts.go.kr/eng)에서 영문 안내책자와 영어, 중국어, 베트남어 설명서 등 ‘외국인 연말정산 안내 서비스 자료’를 제공한다고 밝혔다.

이주노동자의 연말정산 절차와 방법은 기본적으로 한국인 근로자와 같지만, 일부 조세 특례와 공제 범위 등에서 차이가 있다.

국세청은 한국어가 익숙하지 않은 이주노동자의 연말정산 상담을 위한 외국인 전용 상담전화(☎ 1588-0560)도 운영한다.

답글 남기기

아래 항목을 채우거나 오른쪽 아이콘 중 하나를 클릭하여 로그 인 하세요:

WordPress.com 로고

WordPress.com의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Google photo

Google의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Twitter 사진

Twitter의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Facebook 사진

Facebook의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

%s에 연결하는 중