រំពឹងចំនួនភ្ញៀវទេសចរបរទេសមានរហូតដល់ ១៧លាននាក់ក្នុងឆ្នាំ២០១៩

987

ចំនួនភ្ញៀវទេសចរបរទេសដែលមកលេងប្រទេសកូរ៉េក្នុងឆ្នាំ២០១៩ រំពឹងថានឹងកើនឡើងដល់ ១៧,៥លាននាក់ដែលជាចំនួនច្រើនបំផុតមិនធ្លាប់មាន។

កាលពីថ្ងៃទី២៤ ខែធ្នូ ក្រសួងវប្បធម៌ កីឡា និងទេសចរណ៍(MCST) និងស្ថាប័នទេសចរណ៍កូរ៉េ (KTO) ភ្ញៀវទេសចរណ៍បរទេសចរបរទេសដែលមកលេងប្រទេសកូរ៉ែមានចំនួនលើសកំណត់ត្រាពេលមុន១៧.៤លាននាក់ក្នុងឆ្នាំ២០១៦ ដែលជាចំនួនភ្ញៀវទេសចរច្រើនបំផុតនៅកូរ៉េ ហើយចំណូលបានមកពីទេសចរណ៍មានចំនួន២៥កោដិ និង ១សែនលានវ៉ុន។ តាមការប៉ាន់ស្មានប្រសិទ្ទភាពនៃការបង្កើនការផលិត និងបង្កើនការងារនឹងឈានដល់៤៦កោដិវ៉ុន និង៤៦០.០០០នាក់ក្នុងផ្នែកនិមួយៗ។

នេះគឺមានអត្ថន័យថា ពីព្រោះកំណត់ត្រានៃការហាមឃាត់ជាបន្តរបស់ចិនលើក្រុមទេសចរណ៍កូរ៉េ និងការថយចុះនៃភ្ញៀវទេសចរជប៉ុនបន្ទាប់ពីការរឹតត្បិតការនាំចេញរបស់ជប៉ុនត្រូវបានវាយតម្លៃដោយស្ថាប័នទាំងពីរ។

2019년 한국을 방문한 외래 관광객이 역대 최대인 1,750만명에 이를 전망이다.

12월 24일, 문화체육관광부(MCST, Ministry of Culture, Sports and Tourism)와 한국관광공사(KTO, Korea Tourism Organization)는 올해 한국 방문객은 이전 최다 기록인 2016년 1,724만명을 넘어서고, 관광 수입은 25조 1,000억원, 생산유발과 취업유발효과는 각각 46조원과 46만명에 달할 것으로 추산한다. 

이는 중국이 한국 단체관광 금지 조치를 지속하고, 일본의 수출 규제 조치 뒤 일본 관광객이 감소하는 상황에서 달성한 기록이어서 의미가 있다고 두 기관은 평가했다.

 

답글 남기기

아래 항목을 채우거나 오른쪽 아이콘 중 하나를 클릭하여 로그 인 하세요:

WordPress.com 로고

WordPress.com의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Google photo

Google의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Twitter 사진

Twitter의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Facebook 사진

Facebook의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

%s에 연결하는 중