ពលករពលការិនីចំណាកស្រុកថយចុះជា២មុឺននាក់

craftsmen-3094035_1280

ចំនួនពលករពលការិនីចំណាកស្រុកបានថយចុះជាង ២មុឺននាក់ក្នុងមួយឆ្នាំ។ យោងតាមការិយាល័យស្ថិតិជាតិនៅថ្ងៃទី១៩ ខែធ្នូ គិតត្រឹមខែឧសភាឆ្នាំ២០១៩ ចំនួនពលករពលការិនីចំណាកស្រុកមានការងារធ្វើមានចំនួន ៨៦៣.០០០ នាក់ មានការធ្លាក់ចុះ ២១.០០០នាក់ ធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំមុន ហើយអត្រាជួលការងារក៏ធ្លាក់ចុះ២,៧% នៃចំនួនជួល ៦៥,៣%ដែរ។

ដោយសារការកើនឡើងប្រាក់ឈ្លួលអប្បបរិមារបស់ពលករបរទេសដែលមានប្រាក់ខែច្រើនជាង២លានវ៉ុនគឺមានចំនួន៦៧,៦% គឺកើនឡើង ៥.៥% បើប្រៀបធៀបទៅនឹងឆ្នាំមុន។ ហើយចំនួននៃជនចំណាកស្រុកដែលបានចុះឈ្មោះធានារ៉ាប់រងគ្រោះថ្នាក់ឧស្សាហកម្មមានចំនួន៦៥% ពិន្ទុកើនឡើង២,៦%ធៀបនឹងឆ្នាំមុន។

이주민 취업자가 1년 새 2만명 넘게 감소했다.

12월 19일 통계청에 따르면 2019년 5월 기준 이주민 취업자는 86만 3,000명으로 지난해 같은 시점 대비 2만 1,000명 줄었고, 고용률도 65.3%로 2.7%포인트 하락했다.

최저임금 인상 등의 영향으로 월급이 200만원 이상인 외국인 취업자 비율은 1년 전에 비해 5.5%포인트 오른 67.6%였다. 

산재보험에 가입한 이주민 비율은 전년 대비 2.6%포인트 상승한 65%였다.

 

답글 남기기

아래 항목을 채우거나 오른쪽 아이콘 중 하나를 클릭하여 로그 인 하세요:

WordPress.com 로고

WordPress.com의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Google photo

Google의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Twitter 사진

Twitter의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Facebook 사진

Facebook의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

%s에 연결하는 중