ពង្រីកការធានារ៉ាប់រងសុខភាពលើការពិនិត្យ អេកូ និង អូវ៉ែរ

patient-470514_1280

នៅថ្ងៃទី២៣ ខែធ្នូ ក្រសួងសុខាភិបាល និងសុខុមាលភាព(MOHW) បានប្រកាសធ្វើវិសោធនកម្មសេចក្តីជូនដំណឹង ដែលនឹងពង្រីកការគ្របដណ្ដប់នៃការពិនិត្យអេកូស័រសម្រាប់ស្បូន និងអូវែរ។ ចាប់ពីខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២០ ការចំណាយលើការធានារ៉ាប់រងសុខភាពនឹងត្រូវកាត់បន្ថយពាក់កណ្តាល ព្រោះថាការពិនិត្យ អេកូស្បូន និង អវែរត្រូវបានពង្រីកវិសាលភាពអនុវត្ដន៍។

នាពេលបច្ចុប្បន្នការចំណាយលើការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យសម្រាប់ជំងឺដូចជាស្បូន និងអូវែគឺត្រូវចំណាយប្រហែល៤៧.៤០០វ៉ុនដល់១៣.៦០០វ៉ុន ប៉ុន្តែប្រសិនបើការធានារ៉ាប់រងសុខភាពត្រូវបានអនុវត្ត បន្ទុកនឹងត្រូវកាត់បន្ថយពី២៥.៦០០វ៉ុនដល់៥១.៥០០ វ៉ុន។

12월 23일, 보건복지부(MOHW, Ministry of Health and Welfare)는 자궁·난소 등의 초음파 검사 보험 적용 범위를 확대하는 고시 개정안을 행정예고했다.

2020년 2월부터 자궁·난소 등의 초음파 검사에 건강보험 적용이 확대되면서 비용이 절반으로 줄어들게 된다. 

현재 자궁·난소 등의 질환 진단용 초음파 검사 가격은 평균 4만 7,400원에서 13만 7,600원인데, 건보가 적용되면 본인 부담분이 2만 5,600원에서 5만 1,500원 정도로 줄어들게 된다. 

 

답글 남기기

아래 항목을 채우거나 오른쪽 아이콘 중 하나를 클릭하여 로그 인 하세요:

WordPress.com 로고

WordPress.com의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Google photo

Google의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Twitter 사진

Twitter의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Facebook 사진

Facebook의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

%s에 연결하는 중