អោយលុយក្លែងក្លាយទៅពលករចំណាកស្រុក ជំពាក់ចំនួន៤០០ លានវ៉ុន

999

អាជ្ញាធរការងារបានសំរេចចិត្តបញ្ជាក់ពីការពិតដែលថៅកែអោយលុយក្លែងក្លាយជាក្រដាសប្រើជំនួសលុយទៅពលករចំណាកស្រុកហើយអោយធ្វើការត្រូវបានចាប់ខ្លួន។

នៅថ្ងៃទី ១១ ខែធ្នូ ការិយាល័យការងារនិងជួលការងារដេហ្គូបានបញ្ជូនជនបរទេសដែលមិនមានទិដ្ឋាការការងារទៅយ៉ុងឆុនក្នុងខេត្តក្យ៉ុងប៊ូកធ្វើការ ហើយក្រដាសដែលមានសរសេរជាទឹកប្រាក់ដែលជាលុយក្លែងក្លាយត្រូវបានផ្ដន់ទារទោសក្នុងជំពាក់បំណុល(រំលោភច្បាប់ស្ដង់ដាការងារ)។

ពួកគេត្រូវបានគេចោទប្រកាន់ថាមិនបានបង់ប្រាក់ចំនួន ១៥លានវ៉ុន ក្នុងប្រាក់ឈ្នួលសម្រាប់គូស្វាមីភរិយាជនជាតិវៀតណាមដែលមានអាយុ៥០ ឆ្នាំដែលបានធ្វើការនៅក្នុងចំការខ្ទឹមបារាំង ខ្ទឹមស និងម្រេចនៅក្នុងតំបន់ Yeongcheon ចាប់តាំងពីឆ្នាំមុន។ វាក៏កំពុងត្រូវបានស៊ើបអង្កេតផងដែរចំពោះការពិត។ 

យោងតាមសន្និសិទ សមាគមន៍ពលរដ្ឋ ក្នុងខេត្តដេគូ ក្នុងក្រុងក្យ៉ុងប៊ូក សម្រាប់ការសំរេចបាននូវសិទ្ធិមនុស្សនិងសិទ្ធិការងាររបស់ពលករចំណាកស្រុក តំណាងក្រុមហ៊ុនសេវាកម្មបានផ្តល់ប្រាក់ក្លែងក្លាយដល់ពលករចំណាកស្រុកចំនួនទឹកប្រាក់ក្លែងក្លាយជំនួសឱ្យសាច់ប្រាក់ពិតពីឆ្នាំមុន។

ពលករចំណាកស្រុកត្រូវបានគេបំភិតបំភ័យនៅក្នុងដំណើរការតវ៉ាទៅតំណាងក្រុមហ៊ុនមួយសម្រាប់ប្រាក់ឈ្នួលដោយនិយាយថា“ ប្រសិនបើអ្នករាយការណ៍វាអ្នកអាចនឹងត្រូវចាប់ខ្លួន (ប៉ូលីស) អ្នកត្រូវតែបង់ប្រាក់ពិន័យហើយត្រូវជាប់ពន្ធនាគារ” ។

មានពលករចំណាកស្រុកប្រមាណ២០០នាក់ត្រូវបានបញ្ជូនទៅក្រុមហ៊ុនក្នុងរយៈពេល ២ ឆ្នាំកន្លងមកបានទទួលកម្មកររាប់សិបនាក់ត្រូវបានគេប៉ាន់ស្មានថារវាងពី ១ ទៅ ៣០ លានវ៉ុនក្នុងមនុស្សម្នាក់មិនបានទទួលប្រាក់ឈ្នួលពី ៣០០ ទៅ ៤០០ លានវ៉ុនទេ។

이주노동자에게 쿠폰 형태의 ‘가짜 돈’을 주며 일을 시켜온 용역업체 대표가 고발 조치돼 노동당국이 사실 확인에 나섰다. 

12월 11일, 대구지방고용노동청은 경북 영천에서 취업비자가 없는 외국인들을 농장에 취업시킨 뒤 종이에 금액을 적은 가짜 돈을 주는 등의 방식으로 임금을 체불한 혐의(근로기준법 위반)로 파견용역업체 대표를 조사 중이라고 밝혔다. 

이들은 지난해부터 최근까지 영천지역 양파·마늘·고추 농가 등지에서 일해온 베트남 출신 50대 부부의 임금 1500여만원을 지급하지 않은 혐의를 받고 있고, 또 다른 베트남 이주노동자 2명이 약 1500만원의 임금을 받지 못했다며 진정을 낸 건에 대해서도 조사를 받고 있다. 

시민단체인 ‘이주노동자 인권·노동권 실현을 위한 대구경북지역 연대회의’에 따르면 해당 용역업체 대표는 지난해부터 이주노동자에게 현금 대신 임의로 만든 가짜 돈을 일당으로 줬다. 

이주노동자들은 임금을 받기 위해 업체 대표에게 하소연하는 과정에서 “만약 신고하면 (경찰에) 잡혀갈 수도 있다. 벌금도 내야 하고 감옥에도 갈 수 있다”면서 협박을 받기도 했다. 

연대회의 측은 지난 2년 동안 해당 업체에 소속된 이주노동자 파견 인력이 약 200명이었던 점을 비춰볼 때, 수십 명의 노동자가 1인당 100만~3000만원까지, 모두 3억~4억원가량의 임금을 받지 못한 것으로 추정하고 있다. 

 

답글 남기기

아래 항목을 채우거나 오른쪽 아이콘 중 하나를 클릭하여 로그 인 하세요:

WordPress.com 로고

WordPress.com의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Google photo

Google의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Twitter 사진

Twitter의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Facebook 사진

Facebook의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

%s에 연결하는 중