ពង្រីកវិសាលភាពនៃការបង្ហាញការចំណាយលើការព្យាបាលសម្រាប់អ្នកគ្មានប្រាក់ខែចាប់ពី ៣៤០ → ៥៦៤

36754_30641_2430

ការបង្ហាញប្រភេទចំណាយលើការព្យាបាលសម្រាប់អ្នកដែលគ្មានប្រាក់ខែដែលអ្នកជំងឺត្រូវចំណាយប្រាក់សុទ្ធដោយសារតែគ្មានធានារ៉ាប់រងសុខភាពបន្ចុប្បន្នមានចំនួនកើនឡើងចាប់ពី៣៤០ដល់៥៦៤។

កាលពីថ្ងៃទី ១៣ ខែធ្នូ ក្រសួងសុខាភិបាលនិងសុខុមាលភាពបានប្រកាសការកែប្រែផ្នែកខ្លះនៃ `សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីស្តង់ដារស្តីពីការបង្ហាញការចំណាយផ្នែកវេជ្ជសាស្ត្រសម្រាប់អ្នកគ្មានប្រាក់ខែ” ហើយបានប្រកាសថាវានឹងចូលជាធរមានភ្លាមៗបន្ទាប់ពីទទួលបានយោបល់ពីថ្ងៃទី ២១ ។

បច្ចុប្បន្នមានតែការចំណាយលើការឆ្លុះអេកូ ការថតMRI និងប្រភេទចាក់ថ្នាំបង្ការរោគត្រូវបានបង្ហាញ ប៉ុន្តែនៅពេលអនាគតការចំណាយថតអេកូខាងក្នុង​ និងប្រព័ន្ធសរសៃប្រសាទស្វយ័តគួរតែត្រូវបានបង្ហាញផងដែរ។

건강보험 적용이 안돼 환자가 전액 부담하는 비급여진료비 항목 공개대상이 현행 340개에서 564개로 대폭 확대된다. 

12월 13일, 보건복지부는 이같은 내용의 ‘비급여 진료비용 공개에 관한 기준 고시’ 일부개정안을 행정 예고하고 21일까지 의견 수렴을 거쳐 곧바로 시행에 들어간다고 밝혔다.

현재는 초음파, MRI, 예방접종료 등의 비용만 공개되고 있지만 앞으로는 기관지 내시경 초음파, 자율신경계검사 등의 비용도 공개해야 한다.

 

답글 남기기

아래 항목을 채우거나 오른쪽 아이콘 중 하나를 클릭하여 로그 인 하세요:

WordPress.com 로고

WordPress.com의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Google photo

Google의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Twitter 사진

Twitter의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Facebook 사진

Facebook의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

%s에 연결하는 중