ប្ដីប្រពន្ធដែលទើបរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ថ្មី​ ៤គូរ ក្នុងចំណោម១០គូរ សម្រេចចិត្តរស់នៅដោយមិនយកកូន

people-2592302_960_720

ឃើញថាប្ដីប្រពន្ធដែលទើបរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ថ្មី ៤គូរ ក្នុងចំណោម ១០គូរគឺគ្មានកូន។ យោងតាមការិយាល័យស្ថិតិកាលពីថ្ងៃទី ១២ ខែធ្នូ សមាមាត្រនៃគូបន្ដីប្រពន្ធថ្មីដែលបានរៀបការមិនដល់ ៥ឆ្នាំដែលគិតចាប់ពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំមុនមានចំនួន ៤០,២% គឺកើនឡើង ២,៦ ពិន្ទុបើធៀបនឹងឆ្នាំមុន។

ចំនួនកំណើតកូនជាមធ្យមគឺប្ដីប្រពន្ធដែលធ្វើការទាំងពីរនាក់ច្រើនជាងប្ដីប្រពន្ធដែលធ្វើការតែម្នាក់ និងប្ដីប្រពន្ធដែលមានផ្ទះច្រើនជាងប្ដីប្រពន្ធដែលគ្មានផ្ទះ។

លើសពីនេះទៀតសមាមាត្រនៃគូប្ដីប្រពន្ធថ្មីដែលបានទទួលប្រាក់កម្ចីពីវិស័យហិរញ្ញវត្ថុបានកើនឡើងពី ១,៨% ដល់ ៨៥,១%នៃចំនួនសរុប ហើយតុល្យភាពប្រាក់កម្ចីជាមធ្យមរបស់អ្នកដែលទើបរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ចំនួនទឹកប្រាក់ ១០០លានវ៉ុន បានកើនឡើង ១១,១%។

신혼부부 10쌍 가운데 4쌍가량은 자녀가 없는 것으로 나타났다.

12월 12일, 통계청에 따르면 지난해 11월 기준으로 결혼한 지 5년이 안 된 신혼부부 중 자녀가 없는 부부의 비중은 40.2%로 1년 전보다 2.6% 포인트 높아졌다.

맞벌이보다 외벌이 부부가, 집을 가진 부부가 무주택인 부부보다 평균 출생아 수가 많은 것으로 집계됐다.

또 금융권 대출을 받은 신혼부부 비중은 전체의 85.1%로 1.8% 포인트 높아졌고, 신혼부부의 대출 잔액 중앙값은 1억원으로 11.1% 늘었다.

 

답글 남기기

아래 항목을 채우거나 오른쪽 아이콘 중 하나를 클릭하여 로그 인 하세요:

WordPress.com 로고

WordPress.com의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Google photo

Google의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Twitter 사진

Twitter의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Facebook 사진

Facebook의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

%s에 연결하는 중