Эрүүл мэндийн даатгалын газраас даатгалын төлбөрөө төлөөгүй иргэдийн нэрсийг ил болгожээ

Арванхоёрдугаар сарын 3-ны өдөр эрүүл мэндийн болон нийгмийн даатгал, үйлдвэрлэлийн осол, ажилгүйдлийн даатгалын мөнгөө удаан хугацаагаар төлөөгүй 8,845 хүний хувийн мэдээллийг Эрүүл мэндийн даатгалын газрын вэб сайтад гаргасан байна. 2018 оны 1-р сарын 10-ны өдрөөс хойш 2 жил түүнээс дээш хугацаагаар даатгалын мөнгөө төлөөгүй буюу эрүүл мэндийн даатгалын төлбөр 10 сая воноос дээш төлөгдөөгүй хувь хүн, 50 сая воноос дээш нийгмийн даатгалын төлбөр, үйлдвэрлэлийн ослын болон ажилгүйдлийн даатгалын төлбөр нэг миллиард вон түүнээс дээш төлөгдөөгүй албан газруудын мэдээллийг ил болгожээ. ЭМДГ-ын мэдээлснээс харвал нийт 8,845 хүнээс эрүүл мэндийн даатгалын төлбөрөө хамгийн их буюу 8,260 хүн, нийгмийн даатгал 573 хүн, ажилгүйдлийн болон үйлдвэрлэлийн ослын даатгал 12 хүн байна. ЭМД-ын төлбараа 100 сая түүнээс дээш 500 сая хүртэл төлөөгүй 115 хүн, нийгмийн даатгал 100 сая түүнээс дээш 500 сая хүртэл төлөөгүй 131 албан газар, 500 сая түүнээс дээш 1 миллиард вон хүртэл төлөөгүй төлөөгүй 5 албан газар байсан байна. <건강보험공단, 4대보험 체납자 명단 공개> 12월 3일, 건강•국민연금•고용•산재보험 등 4대 사회보험료를 상습적으로 체납한 고액체납자 8,845명의 인적사항이 국민건강보험공단 홈페이지에 공개됐다. 공개 대상은 2018년 1월 10일 기준 보험료를 2년 이상 체납한 경우로, 건강보험료는 1,000만원 이상 체납한 -개인, 연금보험료는 5,000만원 이상 체납한 사업장, 고용•산재 보험료의 경우 체납액이 10억원 이상인 사업장이 공개 대상이다. 건강보험공단에 따르면 전체 8,845명의 공개 대상 중 건강보험 체납자가 8,260명으로 가장 많고, 국민연금은 573명, 고용•산재보험 12명 순이었다. 건강보험은 1억원 이상 5억원 미만 체납자가 115명, 국민연금은 1억원 이상 5억 미만 체납자 사업장이 131곳, 5억원~10억원 미만 체납 사업장이 5곳이나 됐다.

답글 남기기

아래 항목을 채우거나 오른쪽 아이콘 중 하나를 클릭하여 로그 인 하세요:

WordPress.com 로고

WordPress.com의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Google photo

Google의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Twitter 사진

Twitter의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Facebook 사진

Facebook의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

%s에 연결하는 중