Chính phủ Hàn Quốc chủ trương ” Doanh nghiệp vừa và nhỏ cần thiết lập chế độ một tuần làm việc 52 giờ”

5555

 Chính phủ Hàn Quốc công bố chính sách sửa đổi bổ sung về chế độ làm việc 52 giờ một tuần nhằm mở rộng áp dụng cho toàn bộ khối doanh nghiệp có quy mô dưới 300 lao động bắt đầu từ tháng 1 năm sau. 

Ngày 18 tháng 11, Bộ tuyển dụng và lao động Hàn Quốc (Ministry of Employment and Labor, MOEL) đã công bố các nội dung về việc cam kết tạo điều kiện và tạm trì hoãn xử phạt·cho khối doanh nghiệp vừa và nhỏ có thêm thời gian chuẩn bị áp dụng chế độ làm việc 52 giờ một tuần, đồng thời sẽ cố gắng hết sức để mở rộng chế độ làm thêm giờ đặc biệt ngoại lệ với chế độ làm việc 52 giờ một tuần.

Bộ tuyển dụng và lao động cũng giải thích trong quy định thi hành hiện tại, chỉ trong trường hợp ‘phát sinh sự cố tai nạn như thiên tai, tai nạn’ mới cho phép tăng giờ làm việc đặc biệt, tuy nhiên Bộ sẽ cố gắng để mở rộng áp dụng chế độ cho phép tăng số giờ làm việc đặc biệt cho những trường hợp sự kiện kinh doanh đặc biệt như lượng công việc đảm trách tăng đột ngột…

Tuy nhiên, giới lao động ngay lập tức đã có những phản bác lại lập trường nêu trên của Chính phủ Hàn.

 Hội liên hiệp lao động dân chủ Hàn Quốc  (Korean Confederation of Trade Unions, KCTU) đã đệ trình chữ ký chung lập luận phê phán ” Tiếp theo động thái từ bỏ chính sách lương cơ bản mức 10,000 won, chúng tôi tiếp tục từ bỏ chính sách giảm giờ làm việc”, Liên đoàn lao động Hàn Quốc(Federation of Korean Trade Unions, FKTU) cũng góp tiếng nói chung phản đối việc đưa ra những ngoại lệ cho chế độ làm việc 52 giờ một tuần.

<한국 정부 “중소기업 주 52시간 계도기간 충분히 부여”>

한국 정부가 내년 1월부터 근로자 300인 미만 기업으로 확대 적용되는 주 52시간 근로제에 대한 보완책을 발표했다.

11월 18일, 고용노동부(Ministry of Employment and Labor, MOEL)는 중소기업이 주 52시간 준비에 좀 더 시간을 갖도록 처벌을 유예하는 계도기간을 충분히 부여하겠다는 것과 주 52시간 제도에서 제외될 수 있는 특별연장근로를 최대한 확대하겠다는 내용을 밝혔다. 

고용노동부는 현재 시행규칙에서는 ‘재난에 준하는 사고 발생’ 시에만 특별연장근로 인가를 허용하고 있지만 일시적인 업무량 급증 등 경영상 사유에 대해서도 특별연장근로를 활용할 수 있도록 최대한 확대하겠다고 설명했다.

이와 같은 정부의 입장에 노동계는 즉각 반발했다.

민주노총(Korean Confederation of Trade Unions, KCTU)은 성명을 내고 “최저임금 1만원 정책 포기에 이어 노동시간 단축 정책마저 포기했다”며 비판했고, 한국노총(Federation of Korean Trade Unions, FKTU)도 52시간 제도 유예는 안 된다며 반대의 목소리를 높였다.

답글 남기기

아래 항목을 채우거나 오른쪽 아이콘 중 하나를 클릭하여 로그 인 하세요:

WordPress.com 로고

WordPress.com의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Google photo

Google의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Twitter 사진

Twitter의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Facebook 사진

Facebook의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

%s에 연결하는 중