Солонгосын Засгийн газраас ‘Жижиг дунд үйлдвэр долоо хоногт ажиллах цагийн дээд хязгаарыг 52 цаг болгох түүнд шилжих бэлтгэл хугацааг хангалттай олгохоор’

Солонгосын Засгийн газраас ирэх жилийн 1-р сараас эхлэн 300-аас доош ажилчинтай үйлдвэр албан газруудад хэрэгжиж эхлэх долоо хоногт ихдээ 52 цаг ажиллах тогтолцоонд шилжихэд авах арга хэмжээний талаар мэдэгдлээ.

11-р сарын 18-ны өдөр Хөдөлмөрийн яам(Ministry of Employment and Labor, MOEL)-наас Жижиг дунд үйлдвэрийн газрууд долоо хоногийн ажлын 52 цагт шилжихэд бэлдэх хугацаа өгөх зорилгоор түүний хэрэгжилтэнд хяналт тавьж арга хэмжээ авах хугацааг хангалттай олгохоор болсон тухай, мөн долоо хоногийн ажлын 52 цагийн тогтолцооноос өөр тусгай тохиолдолд илүү цагаар ажиллах боломжийг хамгийн өргөнөөр нэмэгдүүлэх тухай агуулгыг тайлагналаа. Хөдөлмөрийн яамны одоо мөрдөгдөж байгаа хууль дүрмээр ‘Гамшгийн улмаас бий болсон осол’-ын үед л тусгай илүү цагийн ажил хийхийг зөвшөөрч байгаа бөгөөд тодорхой хугацаагаар ажлын ачаалал нэмэгдэх зэрэг нөхцөл байдлаас шалтгаалан тусгай илүү цагийн ажил хийх боломж олгох зэргээр аль болох хүрээг нь өргөсгөх болно хэмээн тайлбарлалаа. Дээрх засгийн газрын байр сууринд ажилчдын зүгээс эсрэг байр суурьтай байна. Ардчилсан хөдөлмөрчдийн холбоо(Korean Confederation of Trade Unions, KCTU)-ноос дараах тайлбарыг хийсэн байна. Хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээг арван мянган вон болгох бодлогоосоо татгалзаад зогсохгүй ажлын цагийг бууруулах бодлогоосоо ч мөн татгалзлаа хэмээн буруушаасан бөгөөд Солонгосын ажилчдын холбоо(Federation of Korean Trade Unions, FKTU)-ноос ч мөн адил 52 цагийн тогтолцоог сунгаж болохгүй хэмээсэн дуу хоолой нэмэгдэж байна.

<한국 정부 “중소기업 주 52시간 계도기간 충분히 부여”>

한국 정부가 내년 1월부터 근로자 300인 미만 기업으로 확대 적용되는 주 52시간 근로제에 대한 보완책을 발표했다. 11월 18일, 고용노동부(Ministry of Employment and Labor, MOEL)는 중소기업이 주 52시간 준비에 좀 더 시간을 갖도록 처벌을 유예하는 계도기간을 충분히 부여하겠다는 것과 주 52시간 제도에서 제외될 수 있는 특별연장근로를 최대한 확대하겠다는 내용을 밝혔다.

고용노동부는 현재 시행규칙에서는 ‘재난에 준하는 사고 발생’ 시에만 특별연장근로 인가를 허용하고 있지만 일시적인 업무량 급증 등 경영상 사유에 대해서도 특별연장근로를 활용할 수 있도록 최대한 확대하겠다고 설명했다.

이와 같은 정부의 입장에 노동계는 즉각 반발했다. 민주노총(Korean Confederation of Trade Unions, KCTU)은 성명을 내고 “최저임금 1만원 정책 포기에 이어 노동시간 단축 정책마저 포기했다”며 비판했고, 한국노총(Federation of Korean Trade Unions, FKTU)도 52시간 제도 유예는 안 된다며 반대의 목소리를 높였다.

답글 남기기

아래 항목을 채우거나 오른쪽 아이콘 중 하나를 클릭하여 로그 인 하세요:

WordPress.com 로고

WordPress.com의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Google photo

Google의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Twitter 사진

Twitter의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Facebook 사진

Facebook의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

%s에 연결하는 중