សំឡេងតវ៉ាច្រើលើការកែប្រែធានារ៉ាប់រងសុខភាពរបស់ជនចំណាកស្រុក

insurance-1991276_960_720

នៅថ្ងៃទី ៣០ ខែតុលា រដ្ឋសភាបានបើកកិច្ចពិភាក្សាដេញដោលគោលនយោបាយ ដើម្បីចង្អុលបង្ហាញបញ្ហានិងស្វែងគោលនយោបាយកែប្រែដែលទាក់ទងទៅនឹងគោលនយោបាយធានារ៉ាប់រងសុខភាពបរទេសដែលត្រូវបានដាក់ជាកាតព្វកិច្ច។

នៅក្នុងការជជែកវែកញែកនៅថ្ងៃនោះ ដោយសារប្រព័ន្ធធានារ៉ាប់រងសុខភាពបរទេសត្រូវបានដាក់ជាកាតព្វកិច្ចដែលត្រូវបានកែប្រែនិងអនុវត្តចាប់ពីថ្ងៃទី ១៦ ខែកក្កដា សម្រាប់ជនបរទេសដែលមានចំណូលទាប ជាពិសេសអ្នកដែលរស់នៅក្នុងគ្រួសារដែលជាជនជាតិកូរ៉េបទេសដែលចុះឈ្មោះបង់ក្នុងតំបន់ទាំងអស់ត្រូវបង់ថ្លៃធានារ៉ាប់រងសុខភាពខ្ពស់រៀងរាល់ខែបានធ្វើអោយមានបារម្មណ៍ខ្លាំងចំពោះបញ្ហាជាក់ស្តែងដែលសិទ្ធិទទួលបានសុខភាពត្រូវបានគំរាមកំហែងយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរត្រូវបានលើកឡើងជាសាធារណៈ។

មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនៅឯការជជែកដេញដោលនេះ បានពន្យល់ពីគោលបំណងអំពីគោលនយោបាយទាក់ទងនឹងការកែប្រែប្រព័ន្ធធានារ៉ាប់រងសុខភាពរបស់ជនបរទេស ហើយបានសន្យាថានឹងធ្វើការកែប្រែណាមួយដែលសមហេតុផលតាមរយៈការស្ទង់មតិស្ថានភាពជាក់ស្ដែង ការត្រួតពិនិត្យពាក្យបណ្តឹង និ ងសេវាកម្មស្រាវជ្រាវដែលផ្អែកតួនាទីរបស់រដ្ឋាភិបាល។

10월 30일 국회에서는 이주민 등 외국인 건강보험 의무화 정책과 관련한 문제점을 지적하고 개선방안을 모색하는 정책 토론회가 열렸다. 

이날 토론회에서는 지난 7월 16일부터 개정 시행된 외국인 건강보험 의무가입 제도로 저소득 외국인 특히 가족 단위로 체류하는 귀환동포 이주민 지역가입자들이 높은 건강보험료를 매달 부담하게 돼 건강권이 심각하게 위협받고 있는 현실 문제가 공론화됐다.

토론회장에 나온 정부 측 관계자들은 개정 건강보험제도 이주민 관련 정책의 도입 취지에 대해 설명하면서 정부차원의 실태조사, 민원 모니터링, 연구용역 등을 통해 가능한 합리적인 개선 방안을 마련할 것을 약속했다.

 

답글 남기기

아래 항목을 채우거나 오른쪽 아이콘 중 하나를 클릭하여 로그 인 하세요:

WordPress.com 로고

WordPress.com의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Google photo

Google의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Twitter 사진

Twitter의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Facebook 사진

Facebook의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

%s에 연결하는 중