តើនរណាជាម្ចាស់ថ្មីនៃក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍ Asiana?

asiana

នៅថ្ងៃទី ៧ ខែវិច្ឆិកាការដេញថ្លៃចុងក្រោយសម្រាប់ការលក់ក្រុមហ៊ុន Asiana Airlines របស់គឺមហូគ្រុបបានបិទ។

ទីភ្នាក់ងារ Credit Suisse ដែលជាភ្នាក់ងារគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍ Asiana Airlines បានប្រកាសថាក្រុមហ៊ុន Aekyung Group-Stone Bridge Capital Consortium, ក្រុមហ៊ុនអភិវឌ្ឍន៍ឧស្សាហកម្មហ្យ៉ុនដេ – Mirae Asset Daewoo Consortium និង KCGI Consortium បានចូលរួមក្នុងការទិញយកនេះ។ ក្រុមហ៊ុន គឺមហូ និងធនាគារ IBK គ្រោងនឹងធ្វើកិច្ចសន្យាលក់ភាគហ៊ុននៅខែធ្នូ ដោយជ្រើសរើសអ្នកដេញថ្លៃដែលពេញចិត្តសម្រាប់ខែនេះបន្ទាប់ពីត្រូវបានពិនិត្យអស់រយៈពេល ២ សប្តាហ៍។

11월 7일, 금호그룹의 아시아나항공 매각을 위한 본입찰이 마감됐다.

아시아나항공 매각 주관사인 크레디트스위스는 애경그룹-스톤브릿지캐피탈 컨소시엄, 현대산업개발-미래에셋대우 컨소시엄, KCGI 컨소시엄이 인수전에 참여했다고 밝혔다. 

금호산업과 산업은행은 최대 2주간 심사를 거쳐 이달 안에 인수 우선협상대상자를 선정해 12월 주식 매매계약을 맺을 계획이다. 

 

답글 남기기

아래 항목을 채우거나 오른쪽 아이콘 중 하나를 클릭하여 로그 인 하세요:

WordPress.com 로고

WordPress.com의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Google photo

Google의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Twitter 사진

Twitter의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Facebook 사진

Facebook의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

%s에 연결하는 중