Оноот системийн Гадаадын шилдэг боловсон хүчний ангилалын зааварчилгаанд өөрчлөлт

Тус улсын Хууль зүйн яам 2020 оны нэгдүгээр сарын 2-ны өдрөөс эхлэн Оноот системийн мэргэжлийн боловсон хүчний ангилал(F-2-7)-аар оршин сууж буй гадаад иргэд оршин суух хугацаагаа сунгах болон ангилалаа өөрчлөх хүсэлт гаргахад гэр бүлийн гишүүдэд тавих нөхцөлд өөрчлөлт оруулахаар болжээ.

Урьд нь оршин суух ангилалаа өөрчлөхөд гэр бүлийн хүн болон насанд хүрээгүй хүүхдэд тавигдах тусгай нөхцөл байгаагүй ба ирэх оноос оршин суух ангилалаа өөрчлөх хүсэлт гаргагчийн орлогыг Солонгосын банкнаас зарласан нэг хүнд ноогдох GNI -нээс өндөр байх шаардлага тавих юм байна. Орлогын нөхцлийг хангаж чадахгүй бол гэр бүлийн гишүүдэд гэр бүлийн ангилалын виз (F-1-12) олгогдохнээ.

Оршин суух хугацааг сунгах нөхцөлд ч өөрчлөлт оруулж оршин суух зөвшөөрлийн хугацааг орлого болон нийт онооноос хамаарч 1 жилээс дээд тал нь 5 жил хүртэл олгох бөгөөд оноот нөхцлийн шаардлага хангаж буй эсэх, гэр бүлийн гишүүд хүсэлт гаргахдаа тодорхой нөхцлийг хангасан эсэхийг дахин хянахаар болж байгаа юм байна.


Тус өөрчлөлт хэрэгжиж эхлэхээс өмнө F-2-7 ангилалтай гадаад иргэд оршин суух хугацааг сунгах, ангилалаа өөрчлөх хүсэлт гаргахад өмнөх нөхцлийн дагуу хянаж шийдвэрлэх юм байна.

<점수제에 의한 우수 전문인력(F-2-7) 지침 개정>

법무부는 2020년 1월 2일부로 점수제에 의한 우수 전문인력(F-2-7) 체류기간 연장 기준과 거주 변경 신청 시 가족 동반 신청 요건을 개정한다. 

기존에는 거주 자격 변경신청 당시 동반 배우자나 미성년의 자녀 동반 신청에 큰 제약이 없었으나, 내년부터는 거주자격 변경 신청자의 소득이 한국은행 고시 1인당 GNI 이상이어야 한다. 소득요건을 충족하지 못하면 동반 신청가족에게는 방문동거(F-1-12) 자격이 부여된다. 

체류기간 연장 기준도 개정돼 체류허가 기간은 소득 및 총 점수에 따라 1년에서 최대 5년까지 차등 부여하며, 체류기간 연장 심사 시 점수제 요건 및 가족 동반 신청 요건 충족 여부를 재심사한다. 

시행일 이전 기존 F-2-7 소지자 및 동반 가족의 기간연장이나 자격변경 신청에 대해서는 기존 심사기준을 적용한다. 

답글 남기기

아래 항목을 채우거나 오른쪽 아이콘 중 하나를 클릭하여 로그 인 하세요:

WordPress.com 로고

WordPress.com의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Google photo

Google의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Twitter 사진

Twitter의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Facebook 사진

Facebook의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

%s에 연결하는 중