អតីតសមាជិកសភា​​ លីជេស្មីន, ចូលជាសមាជិកគណបក្សយុត្ដិធម៌ក្រោយពេលចាកចេញពីគណបក្សកូរ៉េសេរី

DSC05675

អតីតសមាជិកសភា លីជេស្មីន(Lee Jasmine) ដែលជាសមាជិករដ្ឋសភាទី១៩ ត្រូវបានគេដឹងថាបានផ្លាស់ទៅរកគណបក្សយុត្តិធម៌។

កាលពីថ្ងៃទី ១ ខែវិច្ឆិកា បើយោងតាមរបាយការណ៍ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយជាច្រើនបានរាយការណ៍ថា អតីតសមាជិកព្រឹទ្ធសភា លីជេស្មីន បានបញ្ចូនលិខិតបំភ្លឺអំពីការចាកចេញពីគណបក្សកូរ៉េសេរីដែលជាគណបក្សដែលធ្លាប់បម្រើការជាសមាជិកសភា ហើយក៏បានចូលរួមជាមួយគណបក្សយុត្តិធម៌។

ក្នុងនាមជាសមាជិកសភាទី១ នៃជនចំណាកស្រុក គាត់បានផ្តោតលើសកម្មភាពគោលនយោបាយអន្តោប្រវេសន៍ និង ពហុវប្បធម៌ពេញមួយអាណត្តិរបស់គាត់ ហើយបន្ទាប់ពីបញ្ចប់តំណែងជាសមាជិកសភា គាត់បានធ្វើការដើម្បីលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងរបស់សង្គមទាក់ទងនឹងពហុវប្បធម៌។

គណបក្សកូរ៉េសេរី គឺជាគណបក្សអភិរក្ស ហើយក៏ជាគណបក្សប្រឆាំងទី១ក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ន ហើយគណបក្សយុត្តិធម៌ គឺជាគណបក្សសេរីនិយមដែលមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសង្គមជាមាគ៌ានយោបាយរបស់ខ្លួន។

19대 국회의원을 지낸 이자스민(Lee Jasmine) 전 의원이 정의당으로 당적을 옮긴 것으로 알려졌다. 

11월 1일, 복수의 언론 보도에 따르면 이자스민 전 의원은 국회의원으로 몸 담았던 자유한국당(Liberty Korea Party)에 탈당계를 제출하고 정의당(Justice Party)에 입당한 것으로 전해졌다. 

이주민 국회의원 1호인 그는 임기 내내 이민과 다문화 정책 활동에 주력했고, 의원직을 마무리한 뒤에는 다문화 관련 사회 인식 개선에 힘써왔다. 

자유한국당은 보수정당이자 현 제1 야당이고, 정의당은 사회민주주의를 정치노선으로 내건 진보정당이다. 

 

답글 남기기

아래 항목을 채우거나 오른쪽 아이콘 중 하나를 클릭하여 로그 인 하세요:

WordPress.com 로고

WordPress.com의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Google photo

Google의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Twitter 사진

Twitter의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Facebook 사진

Facebook의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

%s에 연결하는 중