ការពិនិត្យឡើងវិញនូវគោលការណ៍កែប្រែទិដ្ឋាការ F-2-7 ដោយប្រព័ន្ធពិន្ទុ

visa-3653492_960_720

នៅថ្ងៃទី២ ខែមករាឆ្នាំ២០២០ ក្រសួងយុត្តិធម៌នឹងពិនិត្យឡើងវិញនូវលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យសម្រាប់ការពន្យាររយៈពេលនៃការស្នាក់នៅរបស់កំលាំងពលកម្មជំនាញខ្លាំងប្រភេទ F-2-7ដោយប្រព័ន្ធពិន្ទុ ក៏ដូចជាលក្ខណៈត្រូវការពេលដាក់ពាក្យស្នើសុំផ្លាស់ប្តូរទីលំនៅ និងយកគ្រួសារមកជាមួយ។

កាលពីមុនមិនមានការរឹតត្បិតខ្លាំងលើការដាក់ពាក្យសុំប្តីប្រពន្ធ ឬកូនតូចនៅពេលដែលដាក់ពាក្យសុំផ្លាស់ប្តូរប្រភេទស្នាក់នៅនោះទេ ប៉ុន្តែចាប់ពីឆ្នាំក្រោយប្រាក់ចំណូលរបស់អ្នកដាក់ពាក្យសម្រាប់ការផ្លាស់ប្តូរប្រភេទលំនៅដ្ឋានត្រូវតែមានយ៉ាងហោចណាស់ខ្ពស់ជាGNI(ប្រាក់ចំណូលសរុបជាតិ) សម្រាប់មនុស្សម្នាក់ដែលមាននៅធនាគារកូរ៉េ។ ប្រសិនបើអ្នកមិនអាចបំពេញតាមតម្រូវការប្រាក់ចំណូលនោះទេ នឹងត្រូវផ្ដល់ប្រភេទវិសារ F-1 (12) រស់នៅជាមួយគ្នាតាមរយៈការមកលេងទៅអ្នកដែលចុះឈ្មោះសុំគ្រួសារមកនៅជាមួយ។

រយៈពេលពន្យាពេលនៃការស្នាក់នៅក៏ត្រូវបានកែប្រែផងដែរ ហើយរយៈពេលនៃការស្នាក់នៅត្រូវបានផ្តល់ជូនពីមួយឆ្នាំទៅ៥ឆ្នាំជាអតិបរមាអាស្រ័យលើប្រាក់ចំណូលនិងពិន្ទុសរុប ហើយពេលពិនិត្យការពន្យាររយៈពេលស្នាក់នៅនឹងពិនិត្យឡើងវិញលើតម្រូវការប្រព័ន្ធពិន្ទុ និងការចុះឈ្មោះសុំគ្រួសារនៅជាមួយ។

មុនកាលបរិច្ឆេទដំណើរការ អ្នកដែលមានវិសារប្រភេទ F-2-7 និងការពន្យារយៈពេលស្នាក់នៅរបស់គ្រួសារមកនៅជាមួយ​ ទាក់ទងនិងការចុះឈ្មោះផ្លាស់ប្ដូរប្រភេទវិសារការវិនិច្ឆ័យនឹងត្រូវអនុវត្តតាមគោលការណ៍វិនិច្ឆ័យដែលធ្លាប់មាន។

법무부는 2020년 1월 2일부로 점수제에 의한 우수 전문인력(F-2-7) 체류기간 연장 기준과 거주 변경 신청 시 가족 동반 신청 요건을 개정한다. 

기존에는 거주 자격 변경신청 당시 동반 배우자나 미성년의 자녀 동반 신청에 큰 제약이 없었으나, 내년부터는 거주자격 변경 신청자의 소득이 한국은행 고시 1인당 GNI 이상이어야 한다. 소득요건을 충족하지 못하면 동반 신청가족에게는 방문동거(F-1-12) 자격이 부여된다. 

체류기간 연장 기준도 개정돼 체류허가 기간은 소득 및 총 점수에 따라 1년에서 최대 5년까지 차등 부여하며, 체류기간 연장 심사 시 점수제 요건 및 가족 동반 신청 요건 충족 여부를 재심사한다. 

시행일 이전 기존 F-2-7 소지자 및 동반 가족의 기간연장이나 자격변경 신청에 대해서는 기존 심사기준을 적용한다. 

 

답글 남기기

아래 항목을 채우거나 오른쪽 아이콘 중 하나를 클릭하여 로그 인 하세요:

WordPress.com 로고

WordPress.com의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Google photo

Google의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Twitter 사진

Twitter의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Facebook 사진

Facebook의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

%s에 연결하는 중