ការយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះជំងឺផ្តាសាយកុមារ… “សូមចាក់វ៉ាក់សាំងការពារ”

syringe-1884758_960_720

មជ្ឈមណ្ឌលត្រួតពិនិត្យជំងឺ​ និង ក្រសួងអប់រំនឹងបើកការដំណើរការចាក់វ៉ាក់សាំងយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ដើម្បីការពារជំងឺផ្តាសាយរបស់កុមារដែលមានរយៈពេល ២ សប្តាហ៍ដោយចាប់ផ្តើមពីថ្ងៃទី ៣ ខែវិច្ឆិកា។

ដោយសារតែសិស្សថ្នាក់មត្តេយ្យនិងសាលាបឋមសិក្សាដែលរស់នៅជាក្រុម គឺងាយរងគ្រោះនឹងជំងឺផ្តាសាយ និង ជំងឺរាតត្បាតនោះ ដូច្នោះក្នុងគោលបំណងបង្កើនអត្រាចាក់វ៉ាក់សាំងតាមរដូវដើម្បីការពារការចាប់ផ្តើមនិងរារាំងការរីករាលដាលជាសហគមន៍។

ការចាក់វ៉ាក់សាំងផ្តាសាយកុមារ អាចត្រូវបានធ្វើដោយឥតគិតថ្លៃ នៅតាមមណ្ឌលសុខភាពសាធារណៈ និង ស្ថាប័នវេជ្ជសាស្ត្រដែលបានចាត់តាំងនៅទូទាំងប្រទេស។

질병관리본부와 교육부가 11월 3일부터 2주간 어린이 독감 예방을 위한 집중 접종 주간을 운영한다. 

집단생활을 하는 유치원 및 초등학생들이 독감 발생과 유행에 취약하기 때문에 환절기 접종률을 높여 발병을 예방하고 지역사회 전파를 차단하려는 취지다.

어린이 독감 예방접종은 주소지와 관계없이 보건소와 전국 지정 의료기관에서 무료로 할 수 있다.

 

답글 남기기

아래 항목을 채우거나 오른쪽 아이콘 중 하나를 클릭하여 로그 인 하세요:

WordPress.com 로고

WordPress.com의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Google photo

Google의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Twitter 사진

Twitter의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Facebook 사진

Facebook의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

%s에 연결하는 중