ការខូចខាតដល់ប្រព័ន្ធសួត “… រដ្ឋាភិបាលណែនាំហាមឃាត់បារីអេឡិចត្រូនិច

vaping-3576049_960_720

នៅថ្ងៃទី ២៣ ខែតុលា មន្ទីរសុខាភិបាល និងសេវាសង្គមកិច្ច បានណែនាំយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់ប្រឆាំងនឹងការប្រើប្រាស់បារីអេឡិចត្រូនិច ដែលមានការព្រួយបារម្ភកាន់តែខ្លាំងឡើងៗ ដោយសារតែការខូចខាតសួត និង ការស្លាប់ថ្មីៗនេះ។

រដ្ឋាភិបាលកូរ៉េ បានដាក់ជាកាតព្វកិច្ចអោយបញ្ជូនព័ត៌មានស្តីពីគ្រឿងផ្សំ និង សារធាតុបន្ថែមដែលមាននៅក្នុងបារី ហើយក៏នឹងធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ លើកកម្ពស់សុខភាពជាតិ ដើម្បីចាត់វិធានការដូចជាប្រមូល និង ហាមឃាត់លក់ផលិតផលប្រសិនបើវាប៉ះពាល់ដល់សុខភាពសាធារណៈ។

នៅសហរដ្ឋអាមេរិក គិតត្រឹមថ្ងៃទី ១៥ ខែតុលា ករណីជំងឺសួតធ្ងន់ធ្ងរចំនួន ១,៤៧៩ ករណីត្រូវបានប៉ាន់ស្មានថា បណ្តាលមកពីការប្រើប្រាស់បារីអេឡិចត្រូនិចដែលបណ្តាលឱ្យស្លាប់មនុស្ស ៣៣ នាក់ ហើយក៏មានករណីសង្ស័យ ១ផងដែរនៅក្នុងកូរ៉េ។

10월 23일, 보건복지부가 최근 미국에서 잇따라 폐 손상과 사망사례가 발생해 위해 우려가 커지고 있는 액상형 전자담배를 사용하지 말라고 강력하게 권고했다.

한국 정부는 담배에 포함된 성분과 첨가물 정보 제출을 의무화하고, 공중보건에 악영향을 미치는 경우에는 제품 회수, 판매 금지 등의 조치를 할 수 있도록 국민건강증진법 개정도 추진한다.

미국에서는 지난 10월 15일 기준 액상형 전자담배 사용이 원인으로 추정되는 중증 폐 손상 환자가 1,479명 발생해 이중 33명이 사망했고, 한국에서도 의심 환자가 1명 보고됐다.

 

답글 남기기

아래 항목을 채우거나 오른쪽 아이콘 중 하나를 클릭하여 로그 인 하세요:

WordPress.com 로고

WordPress.com의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Google photo

Google의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Twitter 사진

Twitter의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Facebook 사진

Facebook의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

%s에 연결하는 중