ប្រឡងសមត្ថភាពភាសាកូរ៉េ, អ្នកប្រឡងដោយបន្លំថ្មីកើនឡើងទ្វេដងក្នុងមួយឆ្នាំ

555

មានការចង្អុលបង្ហាញបានឃើញថាទោះបីជាចំនួននៃការកើនឡើងខ្លាំងនៃអ្នកប្រឡងសមត្ថភាពភាសាកូរ៉េដោយសារឥទ្ធិពលវិស័យវប្បធម៌សិល្បះកូរ៉េក៏ដោយ ការប្រឡងដោយលួចបន្លំក៏មានការកើនឡើងស្មើចំនួននោះផងដែរ។

កាលពីថ្ងៃទី ៨ ខែតុលា លោកស្រីផាកឆាន់ដេ (Park Chan-dae) សមាជិកក្រុមប្រឹក្សានៃគណៈកម្មាការអប់រំរបស់រដ្ឋសភា និង ជាអ្នកប្រជាធិបតេយ្យរបស់គណបក្សប្រជាធិបតេយ្យរួម បានវិភាគលើលទ្ធិផលស្ថានភាពរយៈពេល ៥ ឆ្នាំនៃការប្រលងសមត្ថភាពភាសាកូរ៉េដែលបានដាក់ជូនដោយក្រសួងអប់រំ ក្នុងឆ្នាំ ២០១៨ ករណីត្រូវបានរកឃើញថាបានលួចបន្លំក្នុងការប្រឡងសមត្ថភាពភាសាកូរ៉េមានចំនួនសរុប ៤០១ករណី ។ នេះគឺច្រើនជាងទ្វេដង បើប្រៀបធៀបនឹងឆ្នាំ ២០១៧ដែលមាន១៧៧ ករណី ។

ការលួចបន្លំតាមប្រភេទមាន ២៧៥ ករណីនៃ“ ប្រើប្រាស់និងការយកឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិកតាមខ្លួន” ចាប់ពីឆ្នាំ ២០១៥ ដល់ឆ្នាំ ២០១៨  ករណីប្រឡងជំនួសមាន ១៦០ ករណី“ ១១១ ករណីគឺការសរសេរចំលើយមុននិងក្រោយការប្រឡង” និង“ អោយសញ្ញាគ្ន និង ចប្ដូរចំលើយគ្នា” មានចំនួន ៩៤ករណី។

한류 열풍을 타고 토픽시험 응시자가 역대 최대에 달했지만 부정행위도 그만큼 늘었다는 지적이 나왔다. 

10월 8일 국회 교육위원회 소속 박찬대(Park Chan-dae) 더불어민주당 의원이 교육부로부터 제출받은 ‘최근 5년간 한국어능력시험 현황’을 분석한 결과, 2018년 토픽시험 부정행위 적발 건수는 총 401건에 달했다. 이는 2017년 177건에 비해 2배 이상 늘어난 수치다.

유형별로는 2015년부터 2018년까지 ‘전자기기 소지 및 사용’이 275건으로 가장 많았고, ‘대리응시’가 160건, ‘시험 시작 전/종료 후 답안 작성’이 111건, ‘타인과 신호 및 답안지 교환’이 94건 등으로 나타났다.

 

답글 남기기

아래 항목을 채우거나 오른쪽 아이콘 중 하나를 클릭하여 로그 인 하세요:

WordPress.com 로고

WordPress.com의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Google photo

Google의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Twitter 사진

Twitter의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Facebook 사진

Facebook의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

%s에 연결하는 중