នយោបាយគួរតែចាប់យកសិទ្ធិមនុស្សនៃពហុវប្បធម៌

people-2575608_960_720

កាសែតសេអ៊ូលបានចង្អុលបង្ហាញថា “ត្រូវការកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីចាប់យកជនអន្តោប្រវេសន៍ទៅក្នុងរឿងនយោបាយ” ។ 

យោងតាមអត្ថបទចុះនៅថ្ងៃទី ៨ ខែតុលា ប្រសិនបើជនអន្តោប្រវេសន៍ទាំងអស់ចំនួន ២៤២លាននាក់ ដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េរស់ នៅក្នុងស្រុកមួយមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតនោះ ទោះជាមានសមាជិកយ៉ាងតិចពី ៩ ទៅ ១៩ នាក់ដែលអាចបោះឆ្នោតជ្រើសរើសបានប៉ុន្ថែមិនមានអ្នកនយោបាយច្រើនទេ។

ច្បាប់ដែលទាក់ទងជាមួយជនអន្តោប្រវេសន៍ កំពុងត្រូវបានគេរុញចេញពីអាទិភាព ហើយជាការពិតវិញច្បាប់ប្រឆាំងនឹងសិទ្ធិមនុស្សត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយនៅក្នុងប៉ុន្មានឆ្នាំថ្មីៗនេះ។ នោះហើយជាមូលហេតុដែលរដ្ឋសភា និង ក្រុមប្រឹក្សាមូលដ្ឋានត្រូវការសមាជិកបន្ថែមទៀតដើម្បីតំណាងឱ្យជនអន្តោប្រវេសន៍។

សមាជិកសភារបស់ជនអន្តោប្រវេសន៍ត្រូវបានហាមឃាត់ចាប់តាំងពីលោកស្រី អុីចាស្មីន។ ចំនួនសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាមូលដ្ឋានក៏គួរតែចេញខ្ពស់ជាងនេះដែរ។ អ្នកនយោបាយគួរតែឱបក្រសោបយកជនអន្តោប្រវេសន៍។

서울신문이 “이주민을 정치 안으로 품는 노력이 필요하다”고 지적했다. 

10월 8일 보도에 따르면 한국에 체류 중인 이주민 242만명이 모두 투표권을 갖고 한 지역에 모여 산다면 선출 가능한 국회의원은 최소 9명에서 최대 19명이지만, 투표권이 없고 사회적 영향력이 미미해 이주민에게 관심을 두는 정치인이 별로 없다. 

이주민 관련 법안은 우선순위에서 밀리고, 최근에는 차별을 부추기는 반인권 법안이 발의되고 있는 것이 현실이다. 국회와 지역의회에 이주민을 대표할 의원이 더 필요한 이유다. 

이주민 국회의원은 이자스민 의원 이후 맥이 끊겼다. 지방의회 의원도 더 많은 수가 배출되어야 한다. 정치가 이주민을 품어야 한다. 

(기사원문) https://www.seoul.co.kr/news/newsView.php?id=20191009008004

 

답글 남기기

아래 항목을 채우거나 오른쪽 아이콘 중 하나를 클릭하여 로그 인 하세요:

WordPress.com 로고

WordPress.com의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Google photo

Google의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Twitter 사진

Twitter의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Facebook 사진

Facebook의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

%s에 연결하는 중