ការស្លាប់របស់ពលករ ពលការិនីបរទេសកើនឡើង ៦០% ក្នុងរយៈពេល ៥ ឆ្នាំ

first-responders-3323491_960_720

ពលករ ពលការិនីបរទេសដែលបានស្លាប់ដោយសារគ្រោះថ្នាក់ឧស្សាហកម្មកើនឡើង ៦០% ក្នុងរយៈពេល ៥ ឆ្នាំ។

យោងតាមស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននៃគ្រោះថ្នាក់ឧស្សាហកម្មដោយជនបរទេស និង ក្នុងស្រុក ក្នុងរយៈពេល ៥ ឆ្នាំចុងក្រោយដែលទទួលបានដោយតំណាងរាស្រ្ដ លីយុងឌឺក មកពីគណៈកម្មាធិការបរិស្ថានពលកម្មកូរ៉េបានអោយដឹងថា ពលករ ពលការិនីបរទេសដែលបានស្លាប់ដោយសារគ្រោះថ្នាក់ឧស្សាហកម្មក្នុងឆ្នាំ ២០១៨ កើនឡើង ៥៨,៨% ពីមរណភាពឧស្សាហកម្ម ៨៥ នាក់ក្នុងឆ្នាំ ២០១៤ មានចំនួន ១៣៥ នាក់។ក្នុងឆ្នាំ ២០១៨ ពលករ បលការិនី ចំនួន ២,១៤២ នាក់បានស្លាប់ដោយសារគ្រោះថ្នាក់ឧស្សាហកម្មដែកើនឡើង ១៣,៧% ពីចំនួន ១,៨៥០ នាក់ក្នុងឆ្នាំ ២០១៤ ។

លោកតំណាងរាស្រ្ដ​ លី បាននិយាយថា“ ប្រភពនៃហានិភ័យដែលត្រូវបានផ្ទេរទៅឱ្យពលករ ពលការិនីត្រូវបានបង្ហាញតាមស្ថិតិ” ហើយក្រសួងពាក់ព័ន្ធដូចជាក្រសួងការងារ និង កម្លាំងពលកម្មគួរតែអនុវត្តវិធានការណ៍ការពារគ្រោះថ្នាក់ឧស្សាហកម្មយ៉ាងសកម្មសម្រាប់ពួកគេ”។

산업재해로 숨진 이주노동자가 5년 사이 60% 증가했다. 

국회 환경노동위원회 소속 이용득 의원이 한국산업안전보건공단으로부터 받은 ‘최근 5년간 내·외국인별 산업재해 발생 현황’에 따르면 2018년 산재로 숨진 이주노동자는 2014년 산재 사망자 85명에 비해 58.8%가 늘어난 135명이다. 

2018년 한국인 노동자의 산재 사망자는 2,142명으로 2014년 1,850명에서 13.7% 증가했다. 그는 

이 의원은 “위험업무가 이주노동자에게 전가되는 위험의 외주화가 통계로 드러났다”며 “고용노동부 등 관계부처는 이들을 위한 산재 예방책을 적극 펼쳐야 한다”고 강조했다.

 

답글 남기기

아래 항목을 채우거나 오른쪽 아이콘 중 하나를 클릭하여 로그 인 하세요:

WordPress.com 로고

WordPress.com의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Google photo

Google의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Twitter 사진

Twitter의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Facebook 사진

Facebook의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

%s에 연결하는 중