Үйлдвэрлэлийн ослоор нас барсан гадаадын ажилчны тоо 5 жилийн дотор 60 хувь өсөж

Үйлдвэрлэлийн ослоор нас барсан гадаад ажилчны тоо сүүлийн 5 жилийн дотор 60 хувь өссөн байна.

Тус улсын Үндэсний Ассэмблэйн Хүрээлэн буй орчин Хөдөлмөрийн хорооны гишүүн И Юн Дыг Солонгосын аж үйлдвэрлэлийн аюулгүй байдал, эрүүл мэндийн газраас авсан ‘Сүүлийн 5 жилийн гадаад дотоодын иргэдийн үйлдвэрлэлийн осол бий болсон байдал’ материалаас харвал 2018 онд үйлдвэрлэлийн ослоор нас барсан гадаадын ажилчны тоо 2014 он/85 хүн/-той харьцуулахад 58,8 хувиар өссөн буюу 135 гэж гарсан байна.

2018 онд үйлдвэрлэлийн ослоор 2,142 Солонгос иргэн нас барсан нь 2014 онтой /1,850 хүн/ харьцуулахад 13,7 хувь өссөн байна.

И гишүүн ‘осолтой ажил үүрэг гадаад иргэдэд хувиарлагдаж байгаа нь ийнхүү статистик тоо хэмжээнээс харагдаж байна’ хэмээгээд ‘Хөдөлмөрийн яам зэрэг холбогдох яам тамгын газрууд тэднийг үйлдвэрлэлийн ослоос хамгаалах урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг идэвхтэйгээр хэрэгжүүлэх хэрэгтэй’ хэмээн онцолсон байна.

<산재사망 이주노동자 5년 사이 60% 늘어>

산업재해로 숨진 이주노동자가 5년 사이 60% 증가했다. 

국회 환경노동위원회 소속 이용득 의원이 한국산업안전보건공단으로부터 받은 ‘최근 5년간 내·외국인별 산업재해 발생 현황’에 따르면 2018년 산재로 숨진 이주노동자는 2014년 산재 사망자 85명에 비해 58.8%가 늘어난 135명이다. 

2018년 한국인 노동자의 산재 사망자는 2,142명으로 2014년 1,850명에서 13.7% 증가했다. 

이 의원은 “위험업무가 이주노동자에게 전가되는 위험의 외주화가 통계로 드러났다”며 “고용노동부 등 관계부처는 이들을 위한 산재 예방책을 적극 펼쳐야 한다”고 강조했다.

답글 남기기

아래 항목을 채우거나 오른쪽 아이콘 중 하나를 클릭하여 로그 인 하세요:

WordPress.com 로고

WordPress.com의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Google photo

Google의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Twitter 사진

Twitter의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Facebook 사진

Facebook의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

%s에 연결하는 중