តម្លៃចំណីអាហារនៅសេអ៊ូលស្ថិតនៅលេខរៀងទី៦ទូទាំងពិភពលោក

salad-2756467_960_720

មានការសិក្សាមួយបានបង្ហាញលទ្ធផលថាក្នុងចំណោមទីក្រុងសំខាន់ៗទូទាំងពិភពលោកតម្លៃចំណីអាហារនៅក្នុងទីក្រុងសេអ៊ូលឈរនៅលេងរៀងទី៦ដែលថ្លៃជាងគេ។

បើយោងតាមស្ថិតិគេហទំពរប្រៀបធៀបប្រទេសនិងទីក្រុងមួយឈ្មោះ ‘ណាំបេអូ’(www.numbeo.com) បានអោយដឹងថាលេខរៀងតម្លៃចំណីអាហារនៅទីក្រុងសេអ៊ូលស្ថិតនៅលេខ ១០៥.០១ គឺស្ថិតនៅលេខរៀងទី៦ក្នុងចំណោមទីក្រុងសំខាន់ៗចំនួន ៣៧៥ក្នុងពិភពលោក។ 

បើគណនាដោយដាក់កម្រិត១០០លើតម្លៃទំនិញនៅទីក្រុងញូយ៉ក តម្លៃចំណីអាហារនៅទីក្រុងសេអ៊ូលខ្ពស់ជាងទីក្រុងញូយ៉ក ៥.០១%។ ទីក្រុងជូរីជនៃប្រទេសស្វីសមានចំនំនួនលេខរៀង ១៣០.១៨ ដែលស្ថិតក្នុងលេខរៀងទី១ខ្ពស់ជាងគេទាំងអស់ហើយរហូតដល់លេខរៀងទី៥គឺមាននៅក្នុងទីក្រុងក្នុងប្រទេសស្វីសទាំងអស់។ ចំណែកទីក្រុងញូយ៉ករបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅទី៧ ទីក្រុងតូក្យ៉ូប្រទេសជប៉ុនទី១៥ដែលមានតម្លៃចំណីអាហារថោកជាងទីក្រុងសេអ៊ូល។

세계 주요 도시 가운데 서울의 식료품 가격이 6번째로 비싸다는 조사 결과가 나왔습니다. 

도시·국가 비교 통계 사이트 ‘넘베오'(www.numbeo.com)에 따르면 서울의 식료품 가격 지수는 105.01로, 전 세계 375개 주요 도시 가운데 6번째로 높았습니다.

뉴욕의 물가를 기준치인 100으로 놓고 산출한 것으로, 서울의 식료품 물가가 뉴욕보다 5.01% 높다는 뜻입니다.

스위스 취리히가 130.18로 전체 1위였고, 5위까지 스위스 도시들이 차지했습니다.

미국 뉴욕은 7위, 일본 도쿄도 15위에 그쳐 서울보다 식료품 가격이 쌌습니다.

 

답글 남기기

아래 항목을 채우거나 오른쪽 아이콘 중 하나를 클릭하여 로그 인 하세요:

WordPress.com 로고

WordPress.com의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Google photo

Google의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Twitter 사진

Twitter의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Facebook 사진

Facebook의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

%s에 연결하는 중