Солонгосын ЗГ-аас өндөр насжилтын улмаас ажиллах хүч буурч буй асуудлаа гадаад иргэдээр

Солонгосын Засгийн газраас төрөлт багасан өндөр насжилт явагдаж байгаатай холбоотой ажиллах хүч багасаж байгаа асуудлыг шийдэхийн тулд Гадаадын шилдэг ажиллах хүчин хүлээн авах талаар бодлогоо танилцууллаа.

9-р сарын 18-ны өдөр Төлөвлөгөө Эдийн засгийн яамны ‘Эдийн засгийг сэргээх арга хэмжээ’ сэдэвтэй ‘Хүн амын бүтцийн өөрчлөлтөд авах арга зам’ агуулгаар хуралдаж баталгаажуулсан байна.

Гадаадын шилдэг боловсон хүчин визний ангилалыг шинээр бий болгон өндөр боловсролтой , орлоготой гадаад иргэдийг татах юм байна. Энэхүү визийг авсан тохиолдолд гэр бүлээрээ удааг хугацаагаар оршин суух, ажил хөдөлмөр эрхлэх зэрэг олон төрлийн боломжтой болохнээ.

Гадаадын шилдэг боловсон хүчинг удаан хугацаагаар ажиллуулж, хүүхдийн боловсролын асуудалд ч тохирох үйлчилгээг үзүүлнэ. Хилээр орж гарах, ажилд орох, эмнэлгийн үйлчилгээ зэрэгтэй холбоотой зөвлөгөө өгөхөөс гадна бага сургуулийн Солонгос хэлний сургалт зэргийг нэмэгдүүлэн Гадаад иргэдийн хүүхдүүдийн сургалтад дэмжлэг үзүүлнэ.

Аажмаар буурч буй орон нутгийн хүн амын тоог нэмэгдүүлэхийн тулд хүн ам ихээр буурч буй нутаг дэвсгэрт  гадаад оюутан болон үйлдвэрийн чадварлаг ажилчин тодорхой хугацаагаар оршин суух тохиолдолд оршин суух хугацааг урт хугацаагаар олгох мөн байнгын оршин суух эрх мэдүүлэхэд нэмэлт оноо өгнө.

Өнөөг хүртэл гадаад иргэн хууль дүрэм зөрчих тохиолдолд оршин суух эрхийг сунгаж өгөхөөс татгалзаж байсан бөгөөд тус улсад амьжиргааны эх үүсвэр нь байгаа тохиолдолд дэг журам зөрчсөнтэй холбогдуулан тодорхой хэмжээний торгууль оногдуулан оршин суух эрхийг нь сунгаж өгөхөөр өөрчлөгдөх төлөвтэй байна. Тус торгуулийн мөнгийг гадаад иргэдийн оршин суух асуудал болон тэднийг нийгэмшүүлэх хөтөлбөр зэрэгт зориулагдана.

Дараах өөрчлөлтүүд оруулахын тулд холбогдох хууль тогтоомжинд өөрчлөн ‘Цагаач иргэдийг зохицуулах нэгдсэн хууль’ тогтолцоог бий болгох нь Засгийн газрын гарц, шийдэл юм.

아울러 숙련 외국인력을 한국에 머물도록 하기 위해 비전문취업·방문취업 비자로 입국했더라도 국내에서 5년 이상 일하고 한국어 능력이나 자격증 소지 등의 요건을 충족한다면 장기체류 비자로 전환해주는 ‘숙련기능점수제’를 대폭 확대할 예정이다.

근속 외국인에 대해서는 출국 뒤 재입국을 허용하는 ‘성실 재입국’ 제도의 장벽을 낮추고, 재입국 제한 기간도 현행 3개월보다 단축할 계획이다.

한국 정부 고령화 문제를 이주민으로 유입으로 해결

한국 정부가 저출산·고령화에 따른 생산연령인구 감소 현상 대응 차원으로 우수 외국 인력을 받아들이기 위한 정책을 발표했다.

9월 18일 기획재정부(Ministry of Economy and Finance)는 경제활력대책회의에서 이런 내용을 골자로 한 ‘인구구조 변화 대응 방안’을 논의한 뒤 확정했다.

‘우수인재 비자’를 신설해 고학력·고임금 외국인 인재를 유치한다. 이 비자를 발급받으면 장기체류나 가족동반, 취업 허용 등 다양한 혜택이 주어진다.

중장기적으로는 우수 외국인의 고용부터 자녀교육 문제까지 맞춤형 서비스를 제공한다. 출입국·고용·의료 실시간 상담은 물론, 초등학교 내 한국어 학급 수를 늘려 외국인 자녀 교육도 지원한다.

점점 줄어드는 지방 인구를 늘리기 위해 인구과소 지역에 기능대학 유학생이나 제조업체 숙련기능공이 일정 기간 머무를 경우 장기체류를 허용하고, 영주권 등을 획득할 때도 가점을 준다.

그간 이주민이 법을 위반하면 체류 연장 허가를 내주지 않았지만, 국내에 생활기반이 있다면 질서유지부담금을 부과하고 체류는 연장해줄 방침이다. 질서유지부담금으로 조성한 재원은 향후 외국인 체류 관리 비용, 외국인 사회통합 지원 정책 등에 활용할 예정이다.

이 같은 변화를 위해 관련 법령도 일제히 손질해 ‘통합적 이민관리법’ 체계를 구축하겠다는 것이 정부의 구상이다.

아울러 숙련 외국인력을 한국에 머물도록 하기 위해 비전문취업·방문취업 비자로 입국했더라도 국내에서 5년 이상 일하고 한국어 능력이나 자격증 소지 등의 요건을 충족한다면 장기체류 비자로 전환해주는 ‘숙련기능점수제’를 대폭 확대할 예정이다.

근속 외국인에 대해서는 출국 뒤 재입국을 허용하는 ‘성실 재입국’ 제도의 장벽을 낮추고, 재입국 제한 기간도 현행 3개월보다 단축할 계획이다.

답글 남기기

아래 항목을 채우거나 오른쪽 아이콘 중 하나를 클릭하여 로그 인 하세요:

WordPress.com 로고

WordPress.com의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Google photo

Google의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Twitter 사진

Twitter의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Facebook 사진

Facebook의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

%s에 연결하는 중